Новости

20.10.2020. У септембру рекордан број прикључења на водоводну мрежу

Рјешавајући захтјеве корисника, Служба за одржавање водоводне мреже Радне јединице Водовод и канализација је током септембра 2020. године прикључила на водоводну мрежу чак 43 стамбена и један стамбено–пословни објекат.

Највећи број нових купаца прикључен је у насељима у којима је Одјељење за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, током ове и прошле године, изградило нову водоводну мрежу, односно у мјесним заједницама Грбавица и Ивици.

У складу са надлежностима између Владе Брчко дистрикта БиХ, која дефинише стратегију развоја водоснабдијевања и власник је водоводне комуналне инфраструктуре, и Јавног предузећа “Комунално Брчко“, које управља водоводном мрежом на дефинисаним локалитетима на подручју Дистрикта – произилази да надлежно Владино одјељење реализује нове пројекте на проширењу система водоснабдијевања, а комунално предузеће прикључује нове кориснике на мрежу. Стога проширење водоводне мреже, као основни услов за прикључење, доминантно утиче како на број поднесених, тако и реализованих захтјева за прикључење.

У посљедње четири године евидентан је пораст и поднесених и реализованих захтјева за прикључење, као посљедица примјене Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању цјеновника услуга ЈП “Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ из 2018. године, која дефинише повољније услове прикључења на водоводну мрежу, те градње нових дијелова урбане водоводне мреже. Тако је у 2017. години на водоводну мрежу прикључено 176 нових корисника, 2018. године 307, 2019. године прикључена су 292 нова купца, а закључно са септембром 2020. године реализовано је 189 нових прикључака.

Прикључци по основу поднесених захтјева код којих је обрадом захтјева утврђено да су стечени сви услови за прикључење су и реализовани. Разлози због којих нису реализовани сви поднесени захтјеви су неиспуњавање правних или техничких услова за прикључење, на шта предузеће не може да утиче.

Тренутно је у обради већи број нових захтјева купаца за прикључење на водоводну мрежу, те се и у наредном периоду очекује иста динамика прикључења. За послове предмјера радова и прикључења нових корисника на водоводну мрежу задужене су Служба за односе с купцима и Служба за одржавање водоводне мреже. Сви грађани који испуњавају услове за прикључење могу да поднесу захтјев за ову намјену на инфо шалтеру у улици Тина Ујевића 66.

Захтјев за прикључак на водоводну и канализациону мрежу може се преузети на линку:

https://komunalno.ba/%d0%97%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%98%d0%b5%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%86%d0%b8/?lang=sr#1556051344442-de1a6437-16c4 или лично у просторијама предузећа.