Цјеновник услуга одвоза смећа

Цјеновник услуга РЈ Водовод и канализација

Цјеновник услуга РЈ Електродистрибуција

Цјеновник одржавања јавних површина

Цјеновник одржавања зелених површина

Цјеновник збрињавања отпада на градској депонији

Одлука о тарифним ставовима за испоруку ел. енергије квалиф. купцима 2020.

Одлука о тарифама за услуге дистрибуције електричне енергије 2020.

Одлука о тарифама за снабдијевање електричном енергијом 2020.