Цјеновник услуга одвоза смећа

Цјеновник услуга РЈ Водовод и канализација

Цјеновник услуга РЈ Електродистрибуција

Цјеновник одржавања јавних површина

Цјеновник одржавања зелених површина

Цјеновник збрињавања отпада на градској депонији

Тарифни ставови за испоруку електричне енергије квалификованим купцима из категорије потрошње 35кV и ЈР у Брчко дистрикту БиХ 1.1.2022

Одлука о тарифама за услуге дистрибуције електричне енергије 2020.

Тарифни ставови за универзалну услугу 1.1.2022