Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2020. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2019. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2018. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2017. годину

Завршни рачун ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2016. годину