Кемал Атић

dipl.oec
Директор

Бранка Ђурић

дипл.ецц
Замјеник директора за стручне и административне послове

Драган Јелисић

дипл.менаџер
Замјеник директора за техничке послове

Светислав Симић

dipl.ing.el
Помоћник директора за развој и инвестиције

Pero Androšević

дипл.оец
Помоћник директора за рачуноводство и финансије

Армин Драпић

дипл.инг
Шеф РЈ Електродистрибуција

Наташа Катанић

дипл.хем
В.Д. шефа РЈ Водовод и канализација

Лука Марић

дипл. менаџер
в.д. шефа РЈ Чистоћа