Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2020. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2019. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2018. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2017. годину

Годишњи извјештај о пословању ЈП Комунално Брчко д.о.о. за 2016. годину