SERVISNE INFORMACIJE za petak 03.04.2020. godine

Ispis

elementi_u_boji_uspravno.jpg

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Planski zastoji u isporuci električne energije:

 - Semberska dio, Stolin dio, Josipa Eugena Tomića, Nikole Šopa i Fra Ilije Starčevića, kratkotrajni prekid tokom dana;

 - Gredice, Brezovo Polje dio, Selo Brezovo Polje dio, Trnjaci, Sandići, Slijepčevići, kratkotrajni prekid tokom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 - Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

 - Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara - Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.

  • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene

  • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom

  • Čišćenje rigola kolovoza: grad

Zimska služba:

  • Stalna pripravnost, po potrebi dežurstva i intervencije na terenu

OSTALE AKTIVNOSTI

  • Šalteri blagajne rade do 13:30 h. Pauza u radu je u periodu od 10:00-11:00 h, kada se vrši dezifekcija prostora. Molimo kupce da prije ulaska u objekat nagaze spužvu sa dezinfekcionim sredstvom i da drže odstojanje jedni između drugih.

  • zaprima samo zahtjeve za priključke i elektroenergetske saglasnosti. I ove, kao i druge zahtjeve, kupci mogu poslati e-mailom Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , faksom na 049/216-118 ili poštom na Tina Ujevića 66, a obrazac preuzeti na web stranici u meniju Korisnički servis-zahtjevi i obrasci.

  • Šalter Službe za protokol i administraciju sa strankama radi do 13:00 h.