NOVI RASPORED DIONICA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA U PRIMJENI OD 9.2.2015. GODINE


 

 

 

Ponedjeljak

 

 

Utorak

 

Srijeda

 

Četvrtak

 

Petak


D I O N I C E

CENTAR - SRPSKA VAROŠ  - ILIĆKA - POTOČARI

KOLOBARA  - BURIĆA BRDO – MERAJE – IVICI - ROSULJE

MAOČA

 

CENTAR - S.VAROŠ - ILIĆKA

 

KOLOBARA - BURIĆA BRDO– MERAJE – IVICI -ROSULJE

GRČICA

 

DONJI BREZIK - PRVI MAJ

 

GREDICE 2 – SANDIĆI –TRNJACI - POPOVO POLJE – RAŽLJEVO – SLIJEPČEVIĆI - KRBETI - BUZEKARA

GRČICA

 

PRUTAČE –OGRAĐENOVAC– ČANDE – ĆOSETI –HUKELJI - RAŠLJANI

 

DIZDARUŠA -

POLJOPRIVREDNIK

KLANAC – RIJEKE - BRČKO NOVO

BRKA - UGORI

 

GORNJI RAHIĆ

CERIK – BIJELA - GORNJA SKAKAVA - GREDICE 1

BRODUŠA - STARI RASADNIK - BROD LIJEVA STRANA

 

OMERBEGOVAČA – BOĆE –BODERIŠTE – GORNJI ZOVIK – DONJI ZOVIK  - ŠTREPCI

 

VITANOVIĆI - BUKOVAC-BUKVIK – PALANKA –LIPOVAC - ULOVIĆ

 

DIZDARUŠA -

POLJOPRIVREDNIK

D.BREZIK - 1.MAJ

 

PLAZULJE - GRBAVICA-DONJI RAHIĆ – ULICE - GORICE

SEONJACI – DUBRAVE –PRIJEDOR – STJEPKOVICA - GREDICE 1

G.LANIŠTA - D.LANIŠTA- D.VUKŠIĆ - G.VUKŠIĆ –TINJAŠI – JAGODNJAK–POLJACI - D.SKAKAVA –KREPŠIĆ  - MARKOVIĆ POLJE

MUJKIĆI – GLUHAKOVAC - BROD DESNA STRANA

 

BRČKO NOVO - EŠ NASELJE -

BIJELJINSKA CESTA

MUJKIĆI – GLUHAKOVAC  - BROD DESNA STRANA

 

EŠ NASELJE  - BIJELJINSKA CESTA  - BREZOVO POLJE (čaršija, selo, novo naselje)

 

STANOVI - G. BREZIK - G. DUBRAVICE -  D. DUBRAVICE - ŠATOROVIĆI

 

BRODUŠA - STARI RASADNIK - BROD LIJEVA STRANA

 

KLANAC-RIJEKE

 

VUČILOVAC - DRENAVA

 

 

 

 


              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA