Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE ZA DAN 02.09.2011.

Ispis E-mail
marketingsluzba

RJ Elektrodistribucija:

U toku dana doći će do kraćeg zastoja napajanja električnom energijom na sljedećim područjima:

- DV Potočari (zastoj od 1 sat)

- DV Bolnica, Vodovod i Kolobara (zastoj od 5 min)

RJ Vodovod i Kanalizacija :  Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja

RJ Čistoća:.

Danas će se  odvoz smeća i održavanje gradske čistoće realizovati po sledećem rasporedu i to:

I SMJENA: Bijeljinska cesta – pravna lica, Vitanovići, Bukovac, Bukvik, Palanka, Lipovac, Cerik, B.Bijela, G.Skakava, D.Brezik, Brod.

II SMJENA: Ivici I, Ivici II, Ivici – Novo naselje, Mujkići, Meraje, Srpska Varoš, Gluhakovac, Prvi maj, Seonjaci, Dubrave, Prijedor, Stjepkovica.

Javna higijena:

U toku dana predviđeno je:

  1. Mašinsko košenje (javni radovi): MZ G.Dubravice (površine oko mjesne zajednice), MZ Potočari (bankine i kanali na putu prema groblju i orezivanje granja na istoj lokaciji), naselje Prvi maj (oko mjesne zajednice)
  2. Mašinsko košenje: Zeleni pojas oko b.pumpe OMV i pojas do Bolnice, OŠ Potočari i Druga osnovna škola
  3. Uređenje cvijetnjaka: Pješačka zona
 

SERVISNE INFORMACIJE ZA DAN 01.09.2011.

Ispis E-mail
marketingsluzba

RJ Elektrodistribucija:                                                                                                                                                

Predviđeno je uredno snabdijevanje električnom energijom svih gradskih i prigradskih naselja.

RJ Vodovod i Kanalizacija :  

Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja.

RJ Čistoća:.

Danas će se  odvoz smeća i održavanje gradske čistoće realizovati po sledećem rasporedu i to:

I SMJENA:Kontejneri: Kolobara,i Burića Brdo, Centar- Kontejneri i domaćinstva, Bijeljenska cesta – pravna lica, Maoča, Broduša, Stari Rasadnik,  Stanovi, Gornji Brezik, Gornje Dubravice, Donje Dubravice i Potočari.

II SMJENA: Bijeljenska Cesta, Bescarinska zona, Naselje „Š“ - kontejneri i domaćinstva,Klanac , Rijeke, Grčica, Ilička.

 

SERVISNE INFORMACIJE ZA DAN 31.08.2011.

Ispis E-mail
marketingsluzba

RJ Elektrodistribucija:

Predviđeno je uredno snabdjevanje električnom energijom svih gradskih i prigradskih naselja.

 

 RJ Vodovod i Kanalizacija :  Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja


RJ Čistoća:.

Danas će se  odvoz smeća i održavanje gradske čistoće realizovati po sledećem rasporedu i to:

I SMJENA:Kontejneri: Kolobara,i Burića Brdo, Centar- Kontejneri i domaćinstva, Bijeljenska cesta – pravna lica, Brka,G.Laništa,D.Laništa,D.Vukšić,Jagodnjak, Poljaci,D.Skakava,Krepšić, Marković Polje,

Vučilovac, Gredice I, Gredice II,Sandići, Trnjaci, Popovo Polje, Ražljevo, Slijepčevići, Krbeti, Buzekara.

 

II SMJENA: Bijeljenska Cesta, Bescarinska zona, Naselje „Š“ - kontejneri i domaćinstva,Dizdaruša,Poljoprivrednik,Brčko Novo, Rosulje.

 

SERVISNE INFORMACIJE ZA DAN 29.08.2011.

Ispis E-mail

marketingsluzba                                                  

RJ Elektrodistribucija:

U toku dana doći će do kraćeg zastoja napajanja električnom energijom na sljedećim područjima:

-  TS  Trnjaci I   (kraći zastoj)

-   ul. Dejtonska  (kraći zastoj)

-  TS  Bukvik     (revizja trafo stanice zastoj 1 h)

-  TS  Dubrave I  (kraći zastoj)

-  TS Gredice  I  (kraći zastoj)

 

RJ Vodovod i Kanalizacija :  Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja


RJ Čistoća:.

Danas će se  odvoz smeća i održavanje gradske čistoće realizovati po sledećem rasporedu i to:

I SMJENA:Kontejneri: Kolobara,i Burića Brdo, Centar- Kontejneri i domaćinstva, Bijeljenska cesta – pravna lica, Maoča, Broduša, Stari Rasadnik,  Stanovi, Gornji Brezik, Gornje Dubravice, Donje Dubravice i Potočari.

II SMJENA: Bijeljenska Cesta, Bescarinska zona, Naselje „Š“ - kontejneri i domaćinstva,Klanac , Rijeke, Grčica , Ilička.

 

SERVISNE INFORMACIJE ZA DAN 26.08.2011.

Ispis E-mail
marketingsluzba

RJ Elektrodistribucija:

U toku dana doći će do kraćeg zastoja napajanja električnom energijom na sljedećim područjima:

- NN Bukvik

- NN Brka

- NN Ul. Mehmeda Spahe - Rijeke

RJ Vodovod i Kanalizacija :  Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja

RJ Čistoća:.

Danas će se  odvoz smeća i održavanje gradske čistoće realizovati po sledećem rasporedu i to:

I SMJENA: Bijeljinska cesta – pravna lica, Vitanovići, Bukovac, Bukvik, Palanka, Lipovac, Cerik, B.Bijela, G.Skakava, D.Brezik, Brod.

II SMJENA: Ivici I, Ivici II, Ivici – Novo naselje, Mujkići, Meraje, Srpska Varoš, Gluhakovac, Prvi maj, Seonjaci, Dubrave, Prijedor, Stjepkovica.

 

 

SERVISNE INFORMACIJE ZA DAN 25.08.2011.

Ispis E-mail
marketingsluzba

RJ Elektrodistribucija:

U toku dana doći će do kraćeg zastoja napajanja električnom energijom na sljedećim područjima:

- TS Ilićka 9

- TS Gornji Rahić, centar

- TS Šatorovići

- TS Poljoprivrednik

- TS Suljagića sokak

- TS Krbeti

RJ Vodovod i Kanalizacija :  Predviđeno je uredno snabdijevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja

RJ Čistoća:.

Danas će se  odvoz smeća i održavanje gradske čistoće realizovati po sledećem rasporedu i to:

I SMJENA: G.Rahić, Maoča, Broduša, Stari Rasadnik, Grbavica, D.Rahić, Ulice, Gorice.                                                

II SMJENA: Ograđenovac, Hukelji, Čande, Ćoseti, Klanac, Rijeke, Grčica, Ilićka, Plazulje.

 
<< Početak < « 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 » > Kraj >>

Stranica 287 od 294
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA