VIJESTI

29.07.2018. Mjerenje zadovoljstva kupaca 2019. godine

Ispis E-mail

a1.jpgU skladu sa zahtjevima Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i politikom kvaliteta, JP „Komunalno Brčko“ i ove godine provodi redovnu aktivnosti mjerenja zadovoljstva kupaca, koje će trajati do kraja avgusta ove godine. Istraživanje stavova i razumijevanje iskustava kupaca realizujemo još od 2010. godine, nastojeći da unaprijedimo zadovoljstvo kupaca i ujedno kvalitet poslovanja radnih jedinica i preduzeća u cjelini.

Pozivamo sve naše kupce i korisnike usluga da popune anketni listić i na taj način ocijene kvalitet, uslove i način pružanja naših usluga – distribuciju i snabdjevanje električnom energijom, proizvodnju i distribuciju vode, prikupljanje otpada, održavanje javnih površina kao i cjelokupan rad JP „Komunalno Brčko“.

Anketne listiće kupci mogu popuniti na šalterima Blagajne preduzeća svakim radnim danom od 7 do 19 časova, preuzeti sa web stranice ili zatražiti putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Kvalitet i usmjerenost na kupce naša su strateška usmjerenja i temeljne vrijednosti kojima se rukovodimo, a poboljšanje kvaliteta usluga misija koja usmjerava naše poslovanje.

anketni listić

 

26.07.2019. Nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dijelu MZ Klanac

Ispis E-mail

Prema zaključenom Ugovoru o izvođenju radova između Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH i JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, juče su nastavljeni radovi koji se izvode u okviru druge faze  projekta „Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Fra Šimuna Filipovića“ u mjesnoj zajednici Klanac.

klanac-radovi-1

Radovi se realizuju na osnovu provedenog  otvorenog postupka za nabavku radova, te predmjerom radova iskazanim u tenderskoj dokumentaciji, u kojem je JP “Komunalno Brčko“ izabrano kao najpovoljniji ponuđač. Cijena ugovorenih radova iznosi  28.080,00 KM sa uračunatim PDV-om i svim troškovima.

U okviru prve faze  projekta izgrađeno je 106 m vodovodne mreže dok se sa nastavkom radova na izgradnji  108 m  kanalizacione mreže čekalo do dobijanja saglasnosti investitora, Vlade Brčko distrikta BiH, na izmjenu visinskog položaja kolektora fekalne kanalizacije, zbog postojećih podzemnih telekomunikacionih instalacija, koje u obimu u kojem danas postoje nisu postojale u fazi izrade glavnog projekta. Po dobijanju ove saglasnosti, stekli su se uslovi za nastavak radova na realizaciji projekta.

klanac-radovi-2

U toku ove godine RJ Vodovod i kanalizacija upješno je realizovala projekte „Izgradnja vodovodne mreže za priključenje zgrade za boračku populaciju u naselju Novo Brčko“ , „Izgradnja vodovodne mreže u ulici Lejlića“ u MZ Gluhakovac, „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Brod“ i „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Boće“.

Sa završetkom svih radova na pomenutim projektima biće izgrađeno oko 2.200 m nove vodovodne mreže i 108 m kanalizacione mreže. Svi radovi izvedeni su i izvode se u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova ove vrste, i to vlastitim kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima.

Uporedo sa ovim radovima, svi redovni poslovi iz domena RJ Vodovod i kanalizacija teku u skladu sa planom i dinamikom.

klanac-radovi-3

 

26.07.2019. Obavještenje za kupce električne energije (28., 29. i 30.07.)

Ispis E-mail

JP “Komunalno Brčko” obavještava kupce o planskim radovima na mreži kako slijedi:

U nedjelju 28.07.2019. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod kupaca iz sljedećih ulica i naselja: u vremenu od 08:00-08:15 h ulice Dejtonska dio, Lejlića dio, Plazuljska dio, Grbavica dio i Gluhakovac dio, a u vremenu od 08:00-12:00 h ulice Svete Ristića Svračeta i Ciglana.

Više...
 

25.07.2019. Supervizor Scanlan posjetio JP “Komunalno Brčko”

Ispis E-mail

Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i supervizor za Brčko Michael Scanlan boravio je danas u zvaničnoj posjeti Javnom preduzeću “Komunalno Brčko”.

Na sastanku koji je trajao duže od sat vremena sa supervizorom su razgovarali direktor preduzeća Kemal Atić,  predsjednik Upravnog odbora Anto Ilić, zamjenik direktora Dragan Jelisić i šef Radne jedinice “Elektrodistribucija” Armin Drapić.

Supervizora Scanlana rukovodstvo preduzeća upoznalo je sa trenutnim stanjem u preduzeću, aktuelnim poslovima, funkcionisanju osnovnih djelatnosti preduzeća, ali je centralna tema razgovora bila snabdijevanje Brčko distrikta BiH električnom energijom.

Supervizor je u ranijem periodu obavio razgovore sa rukovodstvima elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da bi se upoznao sa mogućnostima koja ova dva snabdjevača mogu da ponude Brčko distriktu BiH u budućnosti. Na sastanku u JP “Komunalno Brčko” dobio je više informacija o mogućnostima preduzeća kada je riječ o nabavci električne energije i daljem snabdijevanju kupaca.

posjeta-supervizora-1

S obzirom da nabavka i razgovori o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom za predstojeći period tek slijede, supervizor je rekao da će biti podrška u procesu obezbjeđivanja najpovoljnijih uslova snabdijevanja električnom energijom za Distrikt.  

Razgovarano je i o drugim temama i poslovima koji su u nadležnosti JP “Komunalno Brčko”.

posjeta-supervizora-2

 

24.07.2019. Obavještenje za kupce električne energije

Ispis E-mail

U četvrtak 25.07.2019. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 h planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Bukvik 1 zbog čega će doći do prekida u isporuci električne energije kod kupaca iz naseljenog područja Bukvik dio.

Više...
 

23.07.2019. Obavještenje za kupce električne energije

Ispis E-mail

U srijedu 24.07.2019. godine planirani su radovi na dalekovodu 35 kV Brčko I – Brezovo polje zbog čega će doći do dva prekida najduže po 15 minuta u toku dana kod kupaca iz naseljenog područja: Brezovo Polje, Selo Brezovo Polje,Trnjaci, Sandići, Slijepčevići, Popovo Polje, Ražljevo, Krbeti i Posavci.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 6 od 174

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA