VIJESTI

22.01.2018. Obavještenje za kupce

Ispis E-mail

obavi

Utorak 23.01.2018. godine :

Dana 23.01.2018. godine u vremenu od 09:00 do 14:00 h planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Karavlaška Maoča 1 i 2, zbog toga će svi krajnji kupci koji se napajaju sa predmetnih TS-a u navedenom vremenskom periodu biti bez napajanja električnom energijom.

Iz istog razloga kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV: Maoča 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, Maočanka, Maoča-Ribnik, Prutače, Islamovac vodovod, Islamovac vodovod nova, Islamovac selo, doći će do dva kratkotrajna prekida  (max. 20 min.) u napajanju električnom energijom.

-           Prvi kratkotrajni prekid – oko 09:00 h.

-           Drugi kratkotrajni prekid – oko 14:00 h.

Za više informacija kontaktirati Pozivni centar  0800 505 07.

Hvala na razumijevanju. 

 

16.01.2018. Obavještenje za kupce

Ispis E-mail

obavi

Srijeda 17.01.2018. godine :

Dana 17.01.2018. godine u vremenu od 09:00 do 14:00 h planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Maoča 1 i 2, zbog toga će svi krajnji kupci koji se napajaju sa predmetnih TS-a u navedenom vremenskom periodu biti bez napajanja električnom energijom.

Iz istog razloga kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV: Maoča 3, 4, 5, 6 i 7, Maočanka, Maoča-Ribnik, Prutače, Islamovac vodovod, Islamovac vodovod nova, Islamovac selo, Karavlaška Maoča i Karavlaška maoča 2 doći će do dva kratkotrajna prekida  (max. 15 min.) u napajanju električnom energijom.

-           Prvi kratkotrajni prekid – oko 09:00 h.

-           Drugi kratkotrajni prekid – oko 14:00 h.

Za više informacija kontaktirati Pozivni centar  0800 505 07.

Hvala na razumijevanju. 

 

12.01.2018. Uspješan nadzorni audit Sistema upravljanja kvalitetom

Ispis E-mail

JKP-Nadzorni_auditNakon što je krajem decembra 2016. godine sertifikacijska kuća TÜV NORD Hrvatska d.o.o. resertifikovala naše preduzeće za Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima nove verzije standarda ISO 9001:2015, godinu dana poslije auditori su proveli nadzorni audit, da bi provjerili da li se i dalje poštuju svi zahtjevi sistema, na koji način, da li su usvojene preporuke za poboljšanje i generalno da li preduzeće poštuje sve ono na šta se obavezalo uvođenjem Sistema kvaliteta.

Više...
 

11.01.2018. Nove tarife električne energije u primjeni od 1.1.2018. godine

Ispis E-mail

dalekovod.jpgDržavna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 27. decembra 2017. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH i u primjeni su od 1.1.2018. godine.

Odluku o tarifnim stavovima za isporuku električne energije kvalifikovanim kupcima iz kategorije potrošnje 35 kilovolti, 10 kilovolti i javna rasvjeta u Brčko distriktu BiH Upravni odbor Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH uvojio je 29. decembra 2017. godine, te su i ove tarife u primjeni od 1. januara.

Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema sezoni – u višoj sezoni od 01.10. – 31.03. i u nižoj sezoni od 01.04. – 30.09., dok se prema dobu dana veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju od 06:00 – 22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 07:00 – 23:00 tokom ljetnjeg računanja vremena, a manji dnevni tarifni stavovi od 22:00 – 06:00 sati tokom zimskog računanja vremena, i od 23:00 – 07:00 sati tokom ljetnjeg računanja vremena.

Za domaćinstva, veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se prema dobu dana, i to od 07:00 – 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 08:00 – 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata tokom ljetnjeg računanja vremena, dok su manji dnevni tarifni stavovi u primjeni od 13:00 – 16:00 sati i od 22:00 – 07:00 tokom zimskog računanja vremena i od 14:00 – 17:00 i od 23:00 – 08:00 sati tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

Nove tarife dostupne su na web stranici u meniju Korisnički servis – Cjenovnik, ili na sljedećim linkovima:

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifama%20za%20snabdijevanje%20elektrinom%20energijom%202018.pdf

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifama%20za%20usluge%20distribucije%20elektrine%20energije%202018.%20god.pdf

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifnim%20stavovima%20za%20isporuku%20el.energije%20kvalif.kupcima%202018_uo.pdf

 

11.01.2018. Gubici električne energije nastavljaju silazni trend – u 2017. godini su na nivou 11,39%

Ispis E-mail

Radna jedinica Elektrodistribucija Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ i ovog januara može da se pohvali da su u prethodnoj godini gubici električne energije bili najniži na godišnjem nivou od kada se vrše mjerenja gubitaka u elektrodistribuciji.

Od osnivanja preduzeća do danas podaci o ukupnim gubicima električne energije na godišnjem nivou su sljedeći:  

 

Godina

Gubici električne energije u %

2008.

19,87

2009.

16,99

2010.

15,12

2011.

14,39

2012.

14,24

2013.

13,06

2014.

13,39

2015.

13,08

2016.

12,38

2017.

11,39

 

Smanjenje gubitaka u isporuci električne energije jedan je od primarnih ciljeva poslovanja radne jedinice i preduzeća u cjelini, te je svake godine ispunjen, zahvaljujući kvalitetnom planiranju i realizaciji predviđenih aktivnosti na smanjenju gubitaka.

Brojni projekti i unapređenja koji su realizovani u proteklih 10 godina, a među kojima su daljinski nadzor nad elektroenergetskim objektima, ugradnja kontrolnih uređaja u trafostanicama, daljinsko očitanje potrošnje kod određenog broja kupaca, ugradnja reklozer uređaja, smanjenje broja nelegalnih korisnika, doprinijeli su da je JP “Komunalno Brčko” licencirani snabdjevač električne energije od 19. januara 2013. godine i licencirani trgovac električnom energijom od 1. januara 2015. godine, a posljednjom odlukom DERK-a preduzeće ima pravo da obavlja djelatnost snabdijevanja i trgovine električnom energijom u narednih 5 godina, odnosno od 1. novembra 2017. do 31. oktobra 2022. godine. Osim ove, preduzeće posjeduje i Licencu za djelatnost distribucije električne energije koja je važeća u periodu od 19. januara 2013. do 31. oktobra 2020. godine.

Aktivnosti na smanjenju gubitaka električne energije biće nastavljene i u 2018. godini, u kojoj će kupce iz Brčko distrikta BiH električnom energijom snabdijevati Mješoviti holding „Elektroprivreda“ Republike Srpske a.d. Trebinje. 

 

Božićna čestitka

Ispis E-mail
boina estitka
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 270
iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno racun_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA