VIJESTI

16.02.2018. JP „Komunalno Brčko“ učestvuje u projektu podrške Svjetske banke bh institucijama u problematici zbrinjavanja čvrstog otpada

Ispis E-mail

kontejneri_podizacU prostorijama Svjetske banke u Sarajevu, 15. februara 2018. godine održan je radni sastanak sa ciljem pripreme projektnog zadatka koji nosi naziv  „Postizanje dugoročne održivosti integriranog zbrinjavanja čvrstog otpada u BiH“, u čijem radu su učestvovali predstavnici više institucija i organizacija, među kojima i predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a u ime Brčko distrikta BiH - Danijal Crvenjak, ekspert za vođenje projekata iz oblasti voda, otpadnih voda i čvrstog otpada ispred Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, i Admir Muminović, izvršni rukovodilac RJ Čistoća u ime JP „Komunalno Brčko“.

Svjetska banka u BiH, zajedno sa švedskom razvojnom agencijom SIDA, uključila se u problematiku tehničke pomoći za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja i zbrinjavanja čvrstog otpada u BiH. Predstavnici institucija i organizacija iz BiH koje su zadužene za upravljanje otpadom proći će kroz sveobuhvatnu obuku i proces čiji bi rezultat trebalo da bude konkretno rješavanje postojećih problema i prijedlozi za unapređenja u ovoj oblasti.

Aktivnosti tehničke pomoći će se baviti jačanjem institucionalnih bh kapaciteta za planiranje, upravljanje i rad ovog značajnog sektora, na okolišno i ekonomski održiv način, kroz četiri komponente: pregled i plan za reformu sektora zbrinjavanja čvrstog otpada, institucionalno jačanje, kampanje podizanja svijesti i edukacije javnosti i procjena izabranih prioritetnih investicija. 

Ovaj projekat tehničke pomoći obuhvatiće i analizu osam odlagališta otpada na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini i pripremu preporuka o zatvaranju, sanaciji i prilagođavanju odlagališta zahtjevima za minimiziranjem negativnog uticaja na okoliš.

Konkretno u Brčko distriktu BiH,  projektom treba da se izradi studija izvodljivosti za procjenu alternativnih opcija za odlaganje otpada, kao i sanaciju i zatvaranje postojećeg nesanitarnog odlagališta.

Šef Kancelarije Svjetske banke u BiH i Crnoj Gori Tatiana Proskuryakova ranije je rekla da je "BiH u proteklih 15 godina ostvarila značajan napredak na unapređenju sistema zbrinjavanja čvrstog otpada" i dodala da Svjetska banka potiče sve aktere, uključujući i lokalne zajednice i sve nivoe vlasti na međusobnu saradnju na rješavanju prioriteta zbrinjavanja čvrstog otpada na način koji je zadovoljavajući za lokalno stanovništvo, ali i u skladu s važećim zakonima.

 

16.02.2018. Obavještenje za kupce električne energije (Potočari i Stanovi)

Ispis E-mail

obavi

JP „Komunalno Brčko“ obavještava kupce električne energije o planskim prekidima u snabdijevanju električnom energijom za ponedjeljak i utorak.

U ponedjeljak 19.02.2018. godine u terminu od 11:00 – 13:00 h, zbog planiranih radova na TS 10/0,4 kV Potočari 2 i Stanovi 3, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

U utorak 20.02.2018. godine u terminu od 11:00 – 13:00 h, zbog planiranih radova na TS 10/0,4 kV Potočari 4 i Stanovi 4, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

Za više informacija kontaktirati Pozivni centar 0800 505 07.

 

14.02.2018. Obavještenje za kupce električne energije

Ispis E-mail

obavi

JP „Komunalno Brčko“ obavještava kupce električne energije o planiranim radovima za četvrtak i petak.

U četvrtak 15.02.2018. godine u terminu od 11:00 – 13:00 h, zbog planiranih radova na TS 10/0,4 kV Sombići i Čađavac 2, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih TS-a.

U petak 16.02.2018. godine u terminu od 11:00 – 13:00 h, zbog planiranih radova na TS 10/0,4 kV Potočari 1 i Stanovi 1, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih TS-a.

Za više informacija kontaktirati 0800 505 07.

 

13.02.2018. Zimsko održavanje puteva i ulica

Ispis E-mail

zimskaZima se još ne da, te štab zimske službe funkcioniše, kako je to propisano, do sredine aprila.

JP „Komunalno Brčko“ od 15.11.2017. do 15.04.2018. godine, a na osnovu sporazuma sa JP „Putevi Brčko“ kao i važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, održava prohodnost puteva i ulica na području grada, od table do table Brčko. Štab zimske službe je formiran, a dežurstva su krenula od sredine novembra.

Ekipe su od noćas, kada je snijeg počeo da pada, krenule sa održavanjem puteva prema protokolu i prioritetima.

Riječ je o zimskom održavanju nešto više od 137 km gradskih ulica i trotoara, te oko 30 km  pješačke zone, koji su održavani u skladu sa sljedećim prioritetima:

 - Prioritet I - magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone

 - Prioritet II - ulice II prioriteta, trotoari ulica I i II prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze

 - Priporitet III - ulice III prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine.

JP „Komunalno Brčko“ obezbijedilo je dovoljne količine industrijske soli i kamenog agregata za posipanje saobraćajnica i saobraćajnih površina, te Planom održavanja prohodnosti puteva za zimski period 2017/2018 utvrdilo plan stepena pripravnosti, angažovanja vozača i raspoloživosti vozila, a ona osnovu zahtjeva iz tendera i zakonskih obaveza.

Zona prvog prioriteta u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže dva časa po prestanku padavina. Ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa kao i pješačke staze, održavaju se neprekidno, a moraju biti potpuno očišćeni u periodu od osam časova od momenta prestanka snježnih padavina. Zona trećeg prioriteta, gdje su i prilazi objektima mjesnih zajednica, mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 časa od momenta prestanka snježnih padavina.

Ostale dionice na području Brčko distrikta BiH održavaju druga preduzeća.

Određeni dio posla i odgovornosti je i na građanima Brčko distrikta BiH, koji su u slučaju snježnih padavina, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, dužni da uklone snijeg i led ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora.

 

12.02.2018. Pojačana aktivnost na uvođenju nelegalnih korisnika usluga u status kupaca

Ispis E-mail

press_1_za_anketuJP „Komunalno Brčko“ započelo je aktivnost na uređenju procesa uvođenja svih korisnika usluga JP „Komunalno Brčko“ u status kupaca.

Cilj aktivnosti je otkrivanje nelegalnog korištenja prvenstveno usluge vodosnabdijevanja, a potom i uključivanja svih vlasnika, korisnika stambenih i poslovnih prostora u sistem prikupljanja i odvoza smeća, te  plaćanja mjesečne naknade za tu uslugu, s obzirom da i dalje postoje fizička i pravna lica koja izbjegavaju ovu zakonom propisanu obavezu. Aktivnosti neće biti pošteđeni ni nelegalni korisnici električne energije.

Uvođenje svih korisnika u bazu podataka kupaca električne energije, vode i usluge odvoza smeća biće realizovano postepeno, na osnovu provjera, poređenja, analiza i usaglašavanja korisnika usluga po mjesnim zajednicama, a u prvom krugu u mjesnima zajednicama Broduša, Bijela i Ilićka, gdje je evidentno da građani koristi sve tri ili dvije usluge koje pruža JP „Komunalno Brčko“, ali da plaćanje vrše uglavnom za isporuku električne energije.

Provođenjem ove aktivnosti, preduzeće će evidentirati korisnike usluga, povećati broj kupaca, izvršiti mjesečnu naplatu za isporučene usluge, te ujedno obezbijediti stabilnije poslovanje, ali i ispoštovati zakonsku obavezu da sa svim svojim kupcima i korisnicima usluga imamo i ugovorom definisan odnos, koji i preduzeću i kupcu propisuje određena prava i obaveze.

Realizacija ove aktivnosti ima trajan karakter, ali će njen intenzitet biti u velikoj mjeri pojačan u naredna dva mjeseca. Stoga pozivamo korisnike koji nelegalno koriste naše  usluge, da već sada izvrše ugovaranje usluga i na taj način preduprijede mogućnost novčanog sankcionisanja (do)sadašnjeg nezakonitog ponašanja. Takođe, pozivamo korisnike koji izmiruju obaveze, ali se ne vode na računima kao stvarni kupci usluga, da izvrše prevod korištenja usluga na svoje ime.

O samom toku realizacije ove aktivnosti i ostvarenim rezultatima, javnost ćemo periodično obavještavati.

 

12.02.2018. Posječeno granje odloženo pored kontejnera

Ispis E-mail

granjeZaposlenici Službe za odvoz otpada jutros su prijavili komunalnom inspektoru da se pored kontejnera u naselju Burića Brdo nalazi veća količina granja i ostaci posječenih stabala. Prema informacijama kojima za sada raspolažemo, u ulici Dr. Abdulaha Bukvice u jednom dvorištu posječena su stabla, a potom je granje i ostaci stabala odloženo pored kontejnera.

Koristimo ovu priliku da sve naše kupce još jednom informišemo da JP “Komunalno Brčko” na teritoriji Brčko distrikta BiH za mjesečnu naknadu, koja za domaćinstva iznosi 6,60 KM, a za pravna lica se definiše na osnovu vrste djelatnosti i površine i namjene poslovnog prostora, vrši prikupljanje kućnog smeća i za tu uslugu isporučuje račun.

Kućnim smećem se u smislu Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih objekata, poslovnim prostorijama, dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za smeće. Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Za odvoz krupnog otpada JP “Komunalno Brčko” tokom aprila i oktobra organizuje akciju besplatnog prikupljanja i deponovanja otpada, a u ostalim mjesecima odvoz krupnog otpada se realizuje u skladu sa zahtjevima građana, uz plaćanje posebne naknade.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, JP “Komunalno Brčko” je dužno da  organizuje odvoz većih količina šljake, šuta, građevinskog otpada i sličnog materijala, ali po zahtjevu i o trošku vlasnika, odnosno izvođača radova. Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada u posude za smeće i na mjesta koja nisu za to određena. Na javnoj površini ne smije se ostavljati niti bacati nikakav otpad te se ove površine ne smiju na bilo koji način prljati, pa tako Zakon zabranjuje odlaganje otpadnog građevinskog materijala, zemlje i slično, na javnu površinu.

Apelujemo na građane da krupni i kabasti otpad ne odlažu u ili pored kontejnera, nego da za odvoz takvog otpada kontaktiraju naš Pozivni centar 0800 505 07 i dogovore odvoz, ili da sačekaju akcije besplatnog odvoza otpada, jer smo u protivnom primorani da ovakve i slične aktivnosti prijavimo nadležnim institucijama, radi sankcionisanja.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 4 od 270
iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno racun_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA