VIJESTI

01.11.2011. JP "Komunalno Brčko" organizovalo javnu raspravu

Ispis E-mail
rasprava

Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ organizovalo je danas javnu raspravu o nacrtima dokumenata „Opšti uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijom“, „Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu Brčko distrikta BiH“ i „Distributivna mrežna pravila“, sa ciljem prikupljanja primjedbi, komentara i mišljenja zainteresovanih subjekata o pomenutim nacrtima, radi izrade kvalitetnijeg konačnog rješenja predloženih dokumenata prema zahtjevima Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK-a).

 

Više...
 

01.11.2011. U JP Komunalno Brčko usvojena "Okolinska politika"

Ispis E-mail
okol_politika

U skladu sa zahtjevima Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2009, za koji bi se JP „Komunalno Brčko“ trebalo da sertifikuje sredinom ovog mjeseca, rukovodstvo preduzeća usvojilo je Okolinsku politiku, koja se temelji na normama ISO 14001:2009 i kojom se ovo preduzeće obavezalo da će postupati u skladu sa zahtjevima ovog standarda i zakonima koji regulišu oblast zaštite životne sredine.

Više...
 

27.10.2011. Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu JP "Komunalno Brčko" za 2010. godinu

Ispis E-mail
brcko_skupstina

Na 52. sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH poslanici su, nakon kraćeg razmatranja, jednoglasno usvojili Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikta BiH za 2010. godinu.

U izvještaju se, između ostalog, navodi da je u 2010. godini u JP „Komunalno Brčko“postignuta optimalizacija i kontrola svih troškova poslovanja, da je naplata komunalnih usluga u prosjeku na nivou od 96%, u izvještajnom periodu preduzeće je sertifikovano u skladu sa ISO 9001:2008 sistemom kvaliteta, a uspostavljen je i sistem planiranja i izvještavanja, te omogućeno praćenje ostvarenih rezultata.

Više...
 

26.10.2011. Provođenje vaspitne mjere "rad u korist lokalne zajednice" u JP "Komunalno Brčko"

Ispis E-mail

lok zaj

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Miroslav Gavrić i direktor JP „Komunalno Brčko“ Admir Nuković potpisali su Sporazum o provođenju vaspitne preporuke „rad u korist lokalne zajednice“ u JP „Komunalno Brčko“. Preporuka se odnosi na obavljanje društveno – korisnog rada od strane maloljetnika koji dođu u sukob sa zakonom i kojima Sud odredi ovakvu mjeru.

 

Na osnovu Programa sa maloljetnicima, koji će za svako lice pojedinačno, a na osnovu rješenja Suda, donositi Organ socijalnog staranja, odnosno predstavnici Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, u saradnji sa JP „Komunalno Brčko“, maloljetnici će obavljati određene poslove u JP „Komunalno Brčko“.

Više...
 

20.10.2011. Jesenja sadnja cvijeća

Ispis E-mail

jesenja sadnja

Sadnjom sezonskog cvijeća u alejama i žardinjerama na Trgu mladih i Bulevaru mira, kao i u parku kod Vijećnice, Partizanskom spomen groblju i drugim zelenim površinama u gradu na kojima se nalaze cvjetne gredice, nastavljeni su jesenji radovi na uređenju zelenih površina u Brčkom.

 

Više...
 

18.10.2011. Tri dokumenta o električnoj energiji na javnoj raspravi

Ispis E-mail

Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ d.o.o. organizuje 1. novembra 2011. godine Javnu raspravu o nacrtima tri dokumenta kojima se reguliše oblast distribucije i snabdijevanja električnom energijom u Brčko distriktu BiH i na uvid javnosti daje dokumente:

-          Opšti uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijom

-          Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu Brčko distrikta BiH

-          Distributivna mrežna pravila

Više...
 
<< Početak < « 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 » > Kraj >>

Stranica 296 od 309
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA