VIJESTI

28.02.2018. Zimsko održavanje – apel na sugrađane da propisno parkiraju vozila

Ispis E-mail

cistacNa osnovu sporazuma sa JP „Putevi Brčko“ kao i važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, JP „Komunalno Brčko“ od 15.11.2017. do 15.04.2018. godine održava prohodnost puteva, ulica i trotoara na području grada – od table do table Brčko.

Održavanje se vrši u skladu sa prioritetima i planom održavanja, međutim u pojedinim ulicama, posebno uskim, čišćenje snijega je otežano zbog nepropisno parkiranih vozila, koja onemogućavaju prolazak čistača. Apelujemo na vozače da propisno parkiraju vozila ili da ih privremeno izmjeste da bi grtalica mogla da prođe kroz sve ulice. Takođe, molimo vozače da ne pretiču vozila za zimsko održavanje dok čiste snijeg ili vrše posipanje puta kamenim agregatom ili solju.

JP “Komunalno Brčko održavanje vrši u skaldu sa sljedećim prioritetima:

  1. prioritet - magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone
  2. prioritet - ulice 2. prioriteta, trotoari ulica 1. i 2. prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze
  3. priporitet - ulice 3. prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine.

Zona prvog prioriteta u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže 2 sata po prestanku padavina. Ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa kao i pješačke staze, održavaju se neprekidno, a moraju biti potpuno očišćeni u periodu od 8 sati od momenta prestanka snježnih padavina. Zona trećeg prioriteta, gdje su i prilazi objektima mjesnih zajednica, mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 sata od momenta prestanka snježnih padavina.

JP „Komunalno Brčko“ obezbijedilo je dovoljne količine industrijske soli i kamenog agregata za posipanje saobraćajnih i pješačkih površina, te Planom održavanja prohodnosti puteva za zimski period 2017/2018 ima utvrđen i u primjeni plan stepena pripravnosti, angažovanja vozača i raspoloživosti vozila.

 

28.02.2018. Obavještenje za kupce – odvoz smeća u Istočnom dijelu Distrikta

Ispis E-mail

0800_rev1.jpgJP “Komunalno Brčko” obavještava kupce usluge odvoza smeća u seoskim područjima u Istočnom dijelu Brčko distrikta BiH da zbog neraščišćenih puteva od snijega, vozila za prikupljanje otpada nisu u mogućnosti da danas obiđu mjesne zajednice : Gredice 2, Sandići, Trnjaci, Popovo polje, Ražljevo, Slijepčevići, Krbeti, Buzekara, Stanovi i Gornji Brezik i prikupe smeće. Usluga će biti izvršena čim se stvore uslovi za to ili u narednom planskom terminu.

Hvala na razumijevanju

Za više informacija pozvati 0800 505 07

 

26.02.2018. Pojačane aktivnosti na zimskom održavanju puteva i ulica

Ispis E-mail

zimska.jpgNa osnovu sporazuma sa JP „Putevi Brčko“ kao i važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, JP „Komunalno Brčko“ od 15.11.2017. do 15.04.2018. godine održava prohodnost puteva i ulica na području grada.

Riječ je o 137.094 m gradskih ulica i trotoara, te 30.800 m pješačke zone, koji se održavaju u skladu sa sljedećim prioritetima:

 - Prioritet 1. - magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone

 - Prioritet 2. -  ulice 2. prioriteta, trotoari ulica 1. i 2. prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze

 - Priporitet 3. - ulice 3. prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine.

JP „Komunalno Brčko“ obezbijedilo je dovoljne količine industrijske soli i kamenog agregata za posipanje saobraćajnica i saobraćajnih površina, te Planom održavanja prohodnosti puteva za zimski period 2017/2018 ima utvrđen i u primjeni plan stepena pripravnosti, angažovanja vozača i raspoloživosti vozila.

Zona prvog prioriteta u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže 2 sata po prestanku padavina. Ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa kao i pješačke staze, održavaju se neprekidno, a moraju biti potpuno očišćeni u periodu od 8 sati od momenta prestanka snježnih padavina. Zona trećeg prioriteta, gdje su i prilazi objektima mjesnih zajednica, mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 sata od momenta prestanka snježnih padavina.

U ponedjeljak 26.02. i utorak 27.02.2018. godine, prema predviđanjima meteorologa, očekuju nas snježne padavine i temperatura u minusu, pri kojoj so ne može da odradi punu efikasnost, te na pojedinim mjestima može doći i do poledice, zbog čega vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu, a pješacima pažljivo kretanje i izlazak na ulicu samo ukoliko je zaista neophodno.

Takođe, apelujemo na vozače da ne parkiraju vozila tako da ona sprečavaju prolazak čistača, te da ne pretiču kamione za održavanje puteva. Molimo građane i na strpljenje i razumijevanje – tokom snježnih padavina zimska služba radi bez prestanka, ali kada su snježne padavine pojačane, čak i 10 minuta nakon prolaska kamiona, stiče se osjećaj da kamion za čišćenje nije prošao duže vremena.

Ukoliko su predviđanja meteorologa tačna, ovo je posljednji veći snježni i hladni talas ove zime.

Čišćenje prema prioritetima provodi se u skladu sa sljedećim planom:

  1. PRIORITET

MAGISTRALNI PUT M.14.1 (od table do table "Brčko" Ul. Semberska, Bijeljinska, Bulevar Mira, Pere Marijana, R. Dž.Čauševića, Banjalučka, Dejtonska)

PUT R-458 (do pumpe Petrić Potočari, Ul.Miroslava Krleže, Braće Ćuskića, Nikole Tesle, Vukosavačka)

PUT R-460 (do mosta na Malezijskom putu Brod, Ul. Ibrahimbegovića, Sarajevska, Mostarska)

TRANZIT KROZ GRAD (J. J. Štrosmajera, dio Miroslava Krleže, Studentska, Fra Šimuna Filipovića, Muse Ćazima Ćatića)

CENTAR GRADA (Dio Miroslava Krleže, Bosne Srebrene, Klosterska, Prnjavor, S. Bašagića, Konačko Brdo, Mehmedagića, Jevrejska, Abdulaha Bukvice, Šetalište, Laze Kostića, Jelenke Voćkić, Vuka Karadžića, J. J. Zmaja, Jovana Dučića, Svetog Save, Alekse Šantića)

Novo Brčko autobuska i željeznička stanica (Ul.Tina Ujevića, 8. Marta, Jusufa Čampare, Željeznička, Evlije Čelebije, Ljubušaka)

  1. PRIORITET

TRANZIT U GRADU ( Savski put, put za luku)

KOLOBARA (ul. Islahijet, Musala, ul.R.Dž.Čauševića oko Bijele džamije, Ajanovića, S.R. Svračeta, S. Edhemovića, Mujdanovača, Kantardžića, Trobradovića sokak, H.A.Tača, saobraćajnica pored Brke)

KLANAC - RIJEKE  (Dio E. Čelebije, S. Kahrimana, K.Bana, S. Zečevića, Rijeke I, Mehmeda Spahe, I. Samokovlije, P. Zreleca, A.E.Čokića, Petra Kočića, Zaima Mušanovića do mosta u Omerbegovači)

EŠ NASELJE ( Ul. Braće Ribnikar, Marina Držića, dr. Muratovića, Skendera Kulenovića, Njegoševa, Bećirevića)

GRČICA (Ul.Prote M. Nenadovića, i obilaznica Laser Bescarinska, P.Savića, F.Višnjića, Mokranjca, Bosnara)

MUJKIĆI - IVICI -GLUHAKOVAC ( Ul. Bakije Selimovića, H.H.Jerkovića, Berberovića, Bolnička,Lejlića)

BROD-BRODUŠA-S.RASADNIK (Ul. S.Sokak, Kožara, Bašeskija, S.Rasadnik, Hantalaševića, Kolonija, H. Šalapića)

NOVO BRČKO (UL.Štadlera, Rakića, Marulića)

CENTAR GRADA (I.Andrića, B.Nušića, Lj.Gaja, M.Selimovića, Sinanagića, E. Mulabdića, I. Đermanovića, S. Bašića, D. Maksimović, B. Kisića, M.Maglova, Lučka)

ILIĆKA

(Ilićka 1)

  1. PRIORITET  - Ostale sekundarne ulice u stambenim naseljima

CENTAR (S.Varoš,Centar)

(dio Dr. Abdulaha Bukvice, Prof. Aleksandra Nikolića, Fadila Jahića Španca, Augusta Šenoe, Maka Dizdara, Burića Brdo, Vilića, krak Prnjavor, Omerovića, dio Prof. Murata ef. Sinanagića, Hasana Kikića, Posavska, Dušana Vasiljevića, Miroslava Mike Antića, Episkopa Nikolaja Velimirovića, Cvijete Zuzorić, Tome Maksimovića, Jovana Skerlića, Josipa Pančića, Ivana Franje Jukića, Ilije Milosavljevića Kolarca, krak Jovana Jovanovića Zmaja, Ivana Gundulića, kraci Branka Kisića, krak Uzunovića)

EŠ NASELJE

(Paje Jovanovića, Bosanskih kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Mujage Mehmedovića, Industrijska, Safeta Pašalića, Tursića)

NOVO BRČKO

(Prof. Esada Pitića, Vase Pelagića, Dr. Fridmana, Matije Gupca, Braće Kobića, Antonija Isakovića, Antuna Gustava Matoša, Rine Čulića, Hercegovačka, krak Željezničke)

KLANAC

(Stevana Hristića, Husvina Rizvića, Marije Jurić Zagorke, Arifa Derviševića, Ivana Mestrovića, Joakima Vujića, Klanac 1, Stevana Sremca, Klanac 2, Tuzlanska, krak Sulje Kahrimana)

KOLOBARA

(Svetozara Ćorovića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Kučukalića, Huseina ef. Trebinjčevića, Miloša Crnjanskog, Dražena Petrovića, Eldina Hadžića, Rizaha Štetića, Asima Derviševića, krak dr. Sakiba Edhmetovića, Danila Kiša, Hadži Vasvije Zejćirović, Antuna Branka Šimića, Dobriše Cesarića)

ILIĆKA

(Ilićka 2, Ilićka 3, Ilićka 4, Ilićka 5, Ilićka 6,  Ilićka 7, Ilićka 8, Ilićka 9, Ilićka 10, Ilićka 11, Ilićka 12)

GRČICA

(Mihajla Petrovića-Mike alasa, Braće Felner, Braće Kaurinović, Mihajla Pupina, Milana Hadžiristića, Hilandarska, Krfska, Milutina Bojića, kraci Petra Kočića, Janka Veselinovića, Sime Matavulja, Borislava Stankovića, kraci Pavla Savića, Vladimira Preloga, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Jakova Gotovca, Milovana Glišića, Radoja Domanovića, Ćirila i Metodija, Radivoja Koraća, krak Nikole Tesle)

 

IVICI – MUJKIĆI – MERAJE – GLUHAKOVAC - DIO GRBAVICE uz put M 14.1.

(Osmana Derviševića , Ivici 1, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića, Ivici 2, Vjekoslava Klajića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Bilića, Braće Derviševića-Skeledžija, kraci Bakije Selimovića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Isidore Poljak, Ferhata Mujanovića, Mujkići 3, krak Banjalučke, Mujkići 1, Mujkići 2, Ciglana, Ćumurovića, kraci Dejtonske, Alije Isakovića, Klebića, kraci Muderisa Ibrahimbegovića, Braće Suljića, Irfana Čolića Čoleta, Meraje 3, Meraje 2, Meraje 1, Alosmana Topčića, Faruka Kučukalića Mate, Najfe Šehić, Ulički put, kraci Lejlića, Plazuljska)

BROD – BRODUŠA – S.RASADNIK

(kraci Mula Mustafe Bašeskije, kraci Sarajevske, kraci Suljagića sokak, kraci Mostarske, Tabakovića, Novobrodska, Hasana Kafija Pruščaka, kraci Stari rasadnik, Stari Brod prema džamiji, krak Huseina Šalapića, hadži Mehmed efendije Osmića Brođe, krak Mehmeda Spahe, Broduša 2, Broduša 1)

RIJEKE

(Rijeke 2, Rijeke 3, Rijeke 4, Omladinska)

4 JULI

(Jovana Sterije Popovića, Poljoprivrednik 3, Poljoprivrednik 2, Augustina Augustinovića, Gustava Krkleca, Četvrtog jula 2, Dragice Pravice, Duška Radovića, Josipa Kozarca, Poljoprivrednik 1, Sulejmana Hadžialijagića, kraci Petra Kočića , Četvrti juli 1, Četvrti juli 3)

DIZDARUŠA

(Četvrti Juli 5, Frana Mažuranića, Četvrti Juli 4, Bareš, Rogozan, Džemala Bijedića)

1.MAJ

(kraci Vukosavačke, Koste Neškovića, Milana Konjevića, Ivana Mažuranića, Prote Rajka

Sofrenovića, Srpka Petrovića, Rastka Petrovića, Mihajla Lalića)

DONJI  BREZIK                   

(Blizna, Luke Ćelovića, kraci Ljubomira Krsmanovića, Jure Kaštelana, Birčanska, Nikole Perića, Jovana Hadžića, Vojislava Ilića, Laze Lazarevića, Josipa Eugena Tomića, kraci Semberske)

Ostale dionice na području Brčko distrikta BiH održavaju druga preduzeća.

Određeni dio posla i odgovornosti je i na građanima Brčko distrikta BiH, koji su, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, dužni da uklone snijeg i led ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora.

 

23.02.2018. Nadzorni audit Sistema upravljanja sigurnošću informacija

Ispis E-mail

ISMS_auditJP „Komunalno Brčko“ je sertifikovano za Sistem upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa međunarodnim standardom pod oznakom ISO/IEC 27001:2013 prije dvije godine.

Više...
 

22.02.2018. Smrzavanje još prijeti vodovodnim instalacijama, otežano očitanje potrošnje vode

Ispis E-mail

smrzavanje vodeZima još nije gotova, ni kalendarski, a ni sudeći prema vremenskim uslovima sa kojima se suočavamo zadnjih nekoliko dana.

Zato još jednom pozivamo sve naše kupce vode da provjere stanje vodovodnih instalacija u svom domaćinstvu i da, ako to već nisu uradili, zaštite interne vodovodne instalacije za čije održavanje su odgovorni, a riječ je o cjevovodima iza glavnog vodomjera.

Iz Radne jedinice Vodovod i kanalizacija ponovo apeluju na kupce da preduzmu sve neophodne mjere da se dio spojnog voda i vodomjeri u vodomjernom oknu, kao i instalacije u kući zaštite od smrzavanja. U zgradama sa više stanova, vlasnici stanova su dužni da instalacije u stanu održavaju u ispravnom stanju te da spriječe curenje vode u druge stanove i zajedničke prostorije.

Da se ne bi sada pred kraj zime suočili sa troškovima koje može da uzrokuje pucanje smrznute cijevi  unutrašnjih vodovodnih instalacija ili vodomjera, provjerite da li su vodomjerna okna dobro zatvorena, a instalacije unutar vodomjernih okana zaštitite termoizolacionim materijalom,  stiroporom, staklenom vunom ili nekim starim ćebetom.

Takođe, u toku je očitanje potrošnje vode za februar koje se odvija otežano, a razlozi su zadržavanje mokrog i teškog snijega na poklopcima šahtova, smrzavanje i veća količinom vode koja je prodrla u šahtove. Apelujemo na kupce da omoguće pristup vodovodnim oknima i na taj način zaposlenicima na očitanju olakšaju rad u ovim vanrednim okolnostima.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, korisnik je dužan da kućne vodovodne instalacije, vodovodni priključak i vodovodne instalacije u svom domaćinstvu i/ili na imanju održava u funkcionalnom i ispravnom stanju. Korisnik bi trebalo da se brine da unutrašnje vodovodne instalacije budu zaštićene od oštećenja i kvarova i da uvijek budu ispravne, da bi trajno mogle da služe svojoj namjeni.

 

19.02.218. Potpisan aneks bankarske garancije

Ispis E-mail

v d dir-potpisivanjeVršilac dužnosti direktora JP „Komunalno Brčko“ potpisao je aneks bankarske garancije na već ranije odobrenu bankarsku garanciju za uredno izmirenje obaveza po osnovu isporuke električne energije za period jul – decembar 2017. godine.

Naime, kako je već ranije dogovoreno sa MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje, rok za izmirenje svih obaveza po osnovu isporučene električne energije za 2017. godinu prolongiran je sa 20.02. na 31.03.2018. godine, te je samim tim bilo potrebno produžiti i rok za bankarsku garanciju na isti datum.

Ovo znači da računi JP „Komunalno Brčko“ neće biti sutra blokirani, te da preduzeće nastavlja normalno da posluje.

S obzirom da su u prethodnih mjesec dana preduzete brojne aktivnosti na stabilizaciji poslovanja i povećanju prihoda, realno je za očekivati da će do kraja marta JP „Komunalno Brčko“ uspjeti da izmiri navedene obaveze prema Elektroprivredi RS i nastaviti da plaća tekuću potrošnju.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 270
iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno racun_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA