adminmozaik1

РЈ АДМИНИСТРАЦИЈА

Штампа Ел. пошта

У оквиру РЈ Администрација обављају се сви административни послови ЈП „Комунално Брчко“, успоставља се квалитетан однос са купцима комуналних услуга и пружа се подршка другим радним јединицама. У оквиру ове радне јединице дјелују сљедеће организационе јединице:

1.Канцеларија директора

2.Одјељење за логистику

  • Служба за управљање ризицима
  • Служба за односе с купцима
  • Служба за транспорт

3.Одјељење за развој и инвестиције

  • Служба за одржавање и подршку
  • Служба за развој

4.Одјељење за финансије и рачуноводство

  • Служба за финансије и контролинг
  • Служба за рачуноводство

5.Одјељење за опште и административне послове

  • Служба за опште и кадровске послове
  • Служба за протокол и администрацију
  • Служба набавке

РЈ Администрација има сложену структуру и велики обим послова, за чије квалитетно обављање је било неопходно увести одговарајуће системе. У пословању предузећа примјењује се интегрисани Систем управљања предузећем којим су обухваћени Систем квалитета ISO 9001:2008, Систем заштите животне средине ISO 14001:2009 и Систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду OHSAS 18001:2007, а у процесу имплементације су Систем управљања сигурношћу информација ISO 27001:2013 и Систем управљања енергијом ISO 50001:2011.

У циљу постизања што веће ефикасности у извјештавању која треба да допринесе доношењу квалитетнијих пословних одлука, уведен је ДИС – Директорски информациони систем. Увођењем ДИС-а у пословање омогућена је анализа пословања (прихода, расхода, набавке, залиха, управљање финансијама, односно генерално сагледавање профитабилности и перфоманси), анализа односа са купцима те оперативност и ефикасност пословања.

Примјеном софтвера за електронско канцеларијско пословање обезбједили смо ефикасно управљање документацијом, замјену папирних образаца интелигентним електронским, те аутоматизацију радних поступака. Систем за управљање документима омогућио је уштеде, ефикасније пословне процесе, систематизацију планирања и управљање и координацију између организационих цјелина предузећа.

Информациони систем за односе са потрошачима – Билинг систем, омогућио је управљање односима са потрошачима, издавање једног рачуна за све комуналне услуге, повећање квалитета пружених услуга, евидентирање редовних и нередовних платиша и поступање у складу с тим.

Успостављањем интероперабилне платформе за евиденцију, ажурирање, визуелизацију и анализу података о комуналним уређајима које посједујемо и којима управљамо у области електродистрибуције, водоснабдјевања, одводње отпадних вода, прикупљање и депоновање отпада, имплементирали смо ГИС – Географски информациони систем. ГИС је информатичка подршка која се користи као основа за графичку визуелизацију пословних процеса одржавања електроенергетске, водоводне и канализационе мреже. У циљу пружања информација и помоћи нашим корисницима увели смо Позивни центар, бесплатну инфо линију 0800 505 07, која омогућава нашим купцима добијање информација 24 сата.

Уведени системи су нам омогућили ефикасније пословање, квалитетније пословне одлуке, те задовољство наших купаца и сарадника.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА