Izgradnja trafostanica

Težnja ka stalnom unapređenju kvaliteta usluga i poslovnih procesa i postizanje što manjeg stepena gubitaka električne energije u JP „Komunalno Brčko“ je nametnula potrebu zamjenske izgradnje TS 10/0,4 kV Meraje 2 – Rosulje snage 1000 kVA umjesto snage 630 kVA i zamjenske izgradnje TS 10/0,4 kV Pelagićka snage 1000 kVA umjesto snage 630 kVA. Izgradnjom pomenutih TS stvaraju se neophodni tehničko - tehnološki preduslovi za nesmetano i kontinuirano snabdijevanje kvalitetnom električnom energijom postojećih i novih kupaca i smanjenje gubitaka u elektrodistributivnoj mreži. Drugi cilj je osavremenjivanje elektroenergetskih objekata i stvaranje pretpostavki za njihovo kasnije uvezivanje u postojeće i nove sisteme nadzora i upravljanja.

Prednosti za preduzeće. Implementacijom projekta i korištenjem zamjenski izgrađenih trafostanica, preduzeće dobija:

 • mogućnost kvalitetne isporuke električne energije postojećim i novim kupcima,
 • mogućnost priključenja novih kupaca iz svih kategorija,
 • ravnomjernije opterećenje NN mreže dislociranjem trafostanice u centar potrošnje,
 • mogućnost integracije trafostanice u sistem daljinskog nadzora i upravljanja,
 • smanjenje troškova održavanja, veća pouzdanost u radu, 
 • mogućnost praćenja kvaliteta isporučene električne energije trafo područja,
 • mogućnost snimanja i arhiviranja 15 minuta profila vršne snage i izradu dijagrama opterećenja trafo područja,
 • kvalitetnu bazu snimljenih podataka kao osnovu za buduće planiranje razvoja trafo područja i pripadajuće NN mreže,
 • mogućnost uvezivanja trafostanice 10/0,4 kV u integralni sistem upravljanja potrošnjom AMM/AMR,
 • manji gubici u isporuci električne energije.

Prednosti za kupce. Stavljanjem u funkciju zamjenski izgrađenih trafostanica, naši kupci, istovremeno i članovi lokalne zajednice, imaju:

 • isporuku kvalitetne električne energije čiji se kvalitet nadzire brojilima sa sposobnošću mjerenja i zapisa parametara koji utječu na kvalitet električne energije,
 • mogućnost bržeg i jednostavnijeg priključenja postojećeg ili novog objekta na trafostanici sa potpuno optimiziranim i nadziranim kapacitetom,
 • manji broj zastoja ili prekida u isporuci električne energije (pogonsko vođenje trafostanice na osnovu stvarno izmjerenih parametara i preventivno onemogućavanje ispada zbog preopterećenja),
 • trafostanicu lociranu veće udaljenosti od objekata življenja i rada.

Značenje akronima:

 • BTS - blindirana transformatorska stanica
 • KBTS - kompaktna betonska transformatorska stanica
 • kV - kilovolt (jedinica za napon),
 • kVA - kilovoltamper (jedinica za prividnu snagu trafo stanice),
 • SN – srednjenaponski,
 • NN – niskonaponski,
 • AMM – Automatic Meter Management , automatsko upravljanje mjerenjem,
 • AMR – Automatic Meter Reading, automatsko očitanje mjerenja.
 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA