Izgradnja trafostanica

Težnja ka stalnom unapređenju kvaliteta usluga i poslovnih procesa i postizanje što manjeg stepena gubitaka električne energije u JP „Komunalno Brčko“ je nametnula potrebu zamjenske izgradnje TS 10/0,4 kV Meraje 2 – Rosulje snage 1000 kVA umjesto snage 630 kVA i zamjenske izgradnje TS 10/0,4 kV Pelagićka snage 1000 kVA umjesto snage 630 kVA. Izgradnjom pomenutih TS stvaraju se neophodni tehničko - tehnološki preduslovi za nesmetano i kontinuirano snabdijevanje kvalitetnom električnom energijom postojećih i novih kupaca i smanjenje gubitaka u elektrodistributivnoj mreži. Drugi cilj je osavremenjivanje elektroenergetskih objekata i stvaranje pretpostavki za njihovo kasnije uvezivanje u postojeće i nove sisteme nadzora i upravljanja.

Prednosti za preduzeće. Implementacijom projekta i korištenjem zamjenski izgrađenih trafostanica, preduzeće dobija:

  • mogućnost kvalitetne isporuke električne energije postojećim i novim kupcima,
  • mogućnost priključenja novih kupaca iz svih kategorija,
  • ravnomjernije opterećenje NN mreže dislociranjem trafostanice u centar potrošnje,
  • mogućnost integracije trafostanice u sistem daljinskog nadzora i upravljanja,
  • smanjenje troškova održavanja, veća pouzdanost u radu, 
  • mogućnost praćenja kvaliteta isporučene električne energije trafo područja,
  • mogućnost snimanja i arhiviranja 15 minuta profila vršne snage i izradu dijagrama opterećenja trafo područja,
  • kvalitetnu bazu snimljenih podataka kao osnovu za buduće planiranje razvoja trafo područja i pripadajuće NN mreže,
  • mogućnost uvezivanja trafostanice 10/0,4 kV u integralni sistem upravljanja potrošnjom AMM/AMR,
  • manji gubici u isporuci električne energije.

Prednosti za kupce. Stavljanjem u funkciju zamjenski izgrađenih trafostanica, naši kupci, istovremeno i članovi lokalne zajednice, imaju:

  • isporuku kvalitetne električne energije čiji se kvalitet nadzire brojilima sa sposobnošću mjerenja i zapisa parametara koji utječu na kvalitet električne energije,
  • mogućnost bržeg i jednostavnijeg priključenja postojećeg ili novog objekta na trafostanici sa potpuno optimiziranim i nadziranim kapacitetom,
  • manji broj zastoja ili prekida u isporuci električne energije (pogonsko vođenje trafostanice na osnovu stvarno izmjerenih parametara i preventivno onemogućavanje ispada zbog preopterećenja),
  • trafostanicu lociranu veće udaljenosti od objekata življenja i rada.

Značenje akronima:

  • BTS - blindirana transformatorska stanica
  • KBTS - kompaktna betonska transformatorska stanica
  • kV - kilovolt (jedinica za napon),
  • kVA - kilovoltamper (jedinica za prividnu snagu trafo stanice),
  • SN – srednjenaponski,
  • NN – niskonaponski,
  • AMM – Automatic Meter Management , automatsko upravljanje mjerenjem,
  • AMR – Automatic Meter Reading, automatsko očitanje mjerenja.
 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA