Uspostava sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU)

SDNiU ( Sistem Daljinskog Nadzora i Upravljanja) u Elektrodistribuciji je složeni hardversko-softverski sistem za daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom Brčko distrikta BiH naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i pripadajućih transformatorskih stanica prenosnog odnosa 35/10 kV. SDNiU se realizuje kroz dvije ključne komponente: SCADA sistem (Supervisory Control and Data Acquisition) i DMS sistem (Distribution Management Sistem).

SCADA sistem obezbjeđuje da se sve potrebne pogonske informacije sa udaljenih transformatorskih stanica 35/10 kV putem lokalne mreže (LAN) prenesu do Distributivnog centra upravljanja RJ Elektrodistribucija u realnom vremenu i na taj način omogući brzo donošenje odluka o načinu upravljanja i vođenja elektrodistributivnom mrežom. Takođe, SCADA sistem obezbjeđuje mogućnost daljinskog rukovanja sklopnim aparatima, odnosno mogućnost brze promjene uklopnih stanja pojedinih srednjenaponskih dovoda ili odvoda, transformatora, učinskih rastavljača - reclosera, kao i mogućnost brzog isključenja elektroenergetskih objekata u vanrednim situacijama (elementarne nepogode i viša sila).

DMS sistem je zasebni softverski sistem koji integrisan sa SCADA sistemom omogućava efikasno i optimalno izvršavanje tehničkih zadataka u Elektrodistribuciji kao što su: dinamičko nadgledanje i kontrola elektrodistributivne mreže (EDM), dinamička vizualizacija uklopnog ili stanja greške EDM, brza rekonfiguracija i restauracija uklopnog stanja EDM. DMS je opremljen velikim brojem energetskih aplikacija za operativnu analizu EDM, praćenje i projektovanje trendova energetskih veličina poput tokova snaga, energije i gubitaka, te planiranje i optimizaciju razvoja EDM. Osnova za rad DMS-a, pored pomenutog SCADA sistema je GIS (Geografski Informacioni Sistem) iz čije se baze podataka uzimaju podaci o elektroenergetskim objektima, a u kome se veoma uspješno prostorno prikazuju podaci iz DMS sistema.

Implementacijom i korištenjem SDNiU preduzeće dobija:

 • dinamičko nadgledanje i kontrolu elektrodistributivne mreže u realnom vremenu,
 • viši stepen nadzora i upravljanja elektrodistributivnom mrežom i elektroenergetskim objektima,
 • mogućnost bržeg uočavanja nepravilnosti ili poremećaja u radu elektroenergetskog sistema i bržeg reagovanja na otklanjanju istih,
 • mogućnost brze rekonfiguracije napajanja i otklanjanja uskih grla u tokovima energije/snage te sprječavanju oštećenja ili kvarova izazvanih prevelikim ili neravnomjernim preopterećenjima,
 • smanjenje gubitaka, operativnih troškova, a time i direktno povećanje dobiti preduzeća,
 • efikasno korištenje postojećih kapaciteta i osnovu za optimalno planiranje razvoja elektrodistributivne mreže,
 • unapređenje kvaliteta isporučene električne energije.

Stavljanjem u funkciju SCADA/DMS/GIS sistema naši kupci električne energije, istovremeno i članovi lokalne zajednice, imaju:

 • kvalitetniju isporuku električne energije (isporuka u skladu sa standardima kvaliteta po evropskim normama),
 • manji broj i kraće trajanje planiranih i neplaniranih zastoja i prekida u isporuci električne energije,
 • mogućnost brže izgradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih kapaciteta na nekom lokalnom području,
 • mogućnost jednostavnijeg i bržeg rješavanja zahtjeva za uklanjanje smetnji od elektroenergetskih objekata kroz optimalno prostorno-tehničko planiranje izgradnje novih elektroenergetskih objekata.

Integrisana tri sistema SCADA, DMS i GIS čine dio Tehničko - Informacionog Sistema (TIS) preduzeća, čijom se implementacijom i primjenom stvaraju pretpostavke za vrlo efikasan nadzor u upravljanju elektrodistributivnom mrežom Brčko distrikta BiH. 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA