Sistem protivpožarne zaštite

Naše preduzeće ima za cilj unapređenje fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekata tako da se svim korisnicima i zaposlenicima preduzeća omogući adekvatna sigurnost. Nabavkom i ugradnjom sistema dojave požara stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za uspješno unapređenje efikasnosti zaštite ljudi i imovine preduzeća.

Sistem dojave požara služi ranom otkrivanju požara i pojave vatrene stihije u građevinama i objektima. Statistički podaci o požarima i šteti od požara upozoravaju da se požar može svugdje dogoditi. Najveći broj požara događa se u domaćinstvima i na mjestima na kojima boravi puno ljudi. Požar često nije uočen dovoljno rano, zbog čega može imati razarajuće djelovanje.

Preventivna mjera ugradnje sistema za zaštitu od požara u JP “Komunalno Brčko” značajno je smanjila opasnost od nastajanja požara i stradanja ljudi. Sistem za ranu detekciju (dojavu) požara ne posjeduje mogućnost da spriječi nastanak bilo kog početnog požara. Međutim, faza požara u kojoj se on uoči i vrijeme za koje reakcija otpočne su kraći u objektima koji su zaštićeni sistemom detekcije u odnosu na one koji nisu.

Ugradnjom  sistema  za  dojavu  požara  pokazali smo  odgovornost  prema  imovini preduzeća kao i zaštiti života i zdravlja svojih zaposlenika. Sistem vatrodojave u našim objektima postavljen je po mjeri predmetnog objekta što ima za cilj da objekt adekvatno i maksimalno štiti. Ako postoji i najmanja šansa za nastanak požara (a uvijek postoji) onda sistem dojave požara predstavlja način mudrog promišljanja o vlastitoj sigurnosti. 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA