РЈ ЧИСТОЋА

Штампа Ел. пошта

Радна јединица Чистоћа се бави прикупљањем, транспортом и депоновањем отпада, одржавањем и уређењем депоније, одржавањем улица и путева на подручју Брчко дистрикта БиХ, уређењем и одржавањем зелених површина на подручју Брчко дистрикта БиХ и збрињавањем паса луталица. Поред наведеног, РЈ Чистоћа покреће и учествује у пројектима и промотивним активностима које доприносе јачању свијести о одговорном поступању са отпадом, као што су акција удомљавања паса и „Очистимо Брчко“, те пројекат „Компостирајмо заједно“.

У оквиру РЈ Чистоћа дјелују двије службе, чији су главни циљеви усмјерени на одржавање хигијене града, хортикултурално уређење и одржавање јавних зелених површина, као и прикупљање и депоновање комуналног отпада. Ради се о сљедећим службама:

  • Служба за управљање отпадом - бави се прикупљањем, транспортом и одлагањем отпада, уклањањем дивљих депонија, уређењем и одржавањем градске депоније, сталним мјерењем концентрације гасова и температуре дијелова депоније, да би се контролисала емисија штетних полутаната.
  • Служба за јавну хигијену - задужена је за чистоћу градских улица и хортикултурално уређење јавних зелених површина.

Служби за јавну хигијену припада и Сектор за збрињавање напуштених животиња, чије активности су довеле до тога да су улице и паркови у Брчко дистрикту БиХ без паса луталица и безбједни за грађане. Азил за незбринуте животиње пружа неопходну заштиту животињама и води бригу о њиховој хигијени и социјализацији, што доприноси лакшем процесу удомљавања паса.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА