Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

О РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Штампа Ел. пошта

Основна дјелатност ЈП „Комунално Брчко“ је пружање висококвалитетних јавних услуга дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, производње и дистрибуције воде, прикупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада и одржавања јавних површина. У циљу што квалитетнијег обављања услуга из примарног домена рада организоване су четири радне јединице:

  • РЈ Администрација,
  • РЈ Електродистрибуција,
  • РЈ Водовод и канализација,
  • РЈ Чистоћа.

Радне јединице су организоване кроз службе, изузев РЈ Администрација која је организована кроз одјељења и службе. Радном јединицом управља шеф радне јединице који је непосредно одговоран директору предузећа. Поједине службе су, због сложености и обима посла, организоване у секторе. Оваква организациона структура предузећа омогућава јасну подјелу послова, делегирање надлежности и преузимање одговорности за постигнуте резултате. Између наведених радних јединица постоји добра координација активности, чији је основни циљ пружање висококвалитетних услуга и задовољство наших купаца. Према организационом плану, у оквиру наведених служби ради више од 500 запослених на чијем раду, посвећености, одговорности и професионалности заснивамо цјелокупан успјех предузећа.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА