O RADNIM JEDINICAMA

Ispis E-mail

Osnovna djelatnost JP „Komunalno Brčko“ je pružanje visokokvalitetnih javnih usluga distribucije i snabdijevanja električnom energijom, proizvodnje i distribucije vode, prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada i održavanja javnih površina. U cilju što kvalitetnijeg obavljanja usluga iz primarnog domena rada organizovane su četiri radne jedinice:

  • RJ Administracija,
  • RJ Elektrodistribucija,
  • RJ Vodovod i kanalizacija,
  • RJ Čistoća.

Radne jedinice su organizovane kroz službe, izuzev RJ Administracija koja je organizovana kroz odjeljenja i službe. Radnom jedinicom upravlja šef radne jedinice koji je neposredno odgovoran direktoru preduzeća. Pojedine službe su, zbog složenosti i obima posla, organizovane u sektore. Ovakva organizaciona struktura preduzeća omogućava jasnu podjelu poslova, delegiranje nadležnosti i preuzimanje odgovornosti za postignute rezultate. Između navedenih radnih jedinica postoji dobra koordinacija aktivnosti, čiji je osnovni cilj pružanje visokokvalitetnih usluga i zadovoljstvo naših kupaca. Prema organizacionom planu, u okviru navedenih službi radi više od 500 zaposlenih na čijem radu, posvećenosti, odgovornosti i profesionalnosti zasnivamo cjelokupan uspjeh preduzeća.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA