• OSNIVANJE

  U okviru procesa reforme Javne uprave u Brčko distriktu BiH, 26.06.2007. godine Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH osnovano je Javno preduzeće za komunalne djelatnosti „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH. Preduzeće je 28.12.2007. godine upisano u Registar Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i posluje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH, Odlukom o osnivanju i ostalim internim aktima preduzeća.

  Menadžment preduzeća čine Upravni odbor i direktor preduzeća. Upravni odbor donosi opšte i pojedinačne akte preduzeća u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom preduzeća, Internim aktima i drugim opštim aktima i za svoj rad odgovara osnivaču – Skupštini Brčko distrikta BiH. Predsjednik Upravnog odbora je Anto Ilić, potpredsjednik Dragan Tomić, a članovi Smiljana Čolaković, Muamer Ahmetspahić i Mirsad Hasanbašić.

  Preduzeće predstavlja i zastupa direktor preduzeća, koji za rezultate poslovanja i zakonitost rada odgovara Upravnom odboru preduzeća. Direktor preduzeća je Kemal Atić.

  Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ povjereno je pružanje usluga od opšteg interesa u Brčko distriktu BiH, odnosno distribucija električne energije, proizvodnja i distribucija vode, održavanje i uređenje javnih površina, te prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

 • MISIJA

  Osigurati kvalitetnu uslugu kada je riječ o distribuciji električne energije, proizvodnji i distribuciji pitke vode, transportu i deponovanju komunalnog otpada, održavanju javnih površina, kao i ostalim uslugama iz djelatnosti preduzeća, koje se kontinuirano unapređuju u skladu sa sistemom kvaliteta i potrebama korisnika i lokalne zajednice.

  Zadovoljstvo korisnika usluga garancija je kvalitetnih usluga, našeg opstanka i poslovnog uspjeha.

  Zadovoljstvo zaposlenih koji bi svojim djelovanjem trebalo da doprinesu odličnom kvalitetu usluga i procesa rada; okruženje u kojem su svi zaposleni kvalifikovani i sposobni da obave povjerene zadatke; održavanje infrastrukture i kvalitetni uslovi rada, zaštita na radu i bezbjedna radna sredina u skladu sa sigurnosnim zahtjevima i zakonskom regulativom. Uspjeh preduzeća je i naš lični uspjeh!

  Zadovoljstvo okruženja bazirano na partnerskim odnosima sa Skupštinom i Vladom Brčko distrikta BiH, kao i drugim institucijama, organizacijama, dobavljačima, saradnicima iz Brčko distrikta BiH, kao i Bosne i Hercegovine, kroz poštovanje poslovne etike i kompanijskih vrijednosti na svim područjima poslovanja.

 • VIZIJA

  Na temelju tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, principa ekonomske održivosti, očekivanja osnivača i lokalne zajednice, stalnim unapređenjem kroz inovativnost i kreativnost, naša vizija je da budemo lider u pružanju kvalitetnih usluga u snabdijevanju električnom energijom, pitkom vodom, zbrinjavanju komunalnog otpada, hortikulturnog uređenja grada, uz istovremeno očuvanje i unapređenje životne sredine, a na zadovoljstvo društvene zajednice i zaposlenika JP „Komunalno Brčko“..

  Temeljne vrijednosti kojima se rukovodimo su:

  Kvalitet i usmjerenost na potrošačе: prepoznajemo potrebe naših potrošača i dajemo doprinos u ostvarivanju njihovih ciljeva, nudeći im visokokvalitetnu uslugu.

  Profesionalnost i odgovornost: u obavljanju poslova i zadataka zaposlenici postupaju savjesno i odgovorno, ispravno, pravedno i nepristrasno, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i saradnje.

  Ekološka osviještenost: temelj za buduće generacije gradimo zajedno sa lokalnom zajednicom, štiteći životnu okoline, brinući o kvalitetu života u zajednicu u kojoj poslujemo i o održivomi razvoju

  Timski rad: Pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrijednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim djelovanjem pridonosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog zaposlenika, kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo.

  Lični razvoj: Svaki naš zaposlenik posjeduje potencijal i rukovodstvo preduzeća omogućava mu razvoj usavršavanje stručnih znanja i vještina. Posebno se cijeni i podstiče razvoj ljudskih potencijala, u cilju stvaranja dodatne vrijednosti za svakog pojedinca i preduzeće u cjelini.

 • TEMELJNE VRIJEDNOSTI

  Kvalitet i usmjerenost na potrošače: prepoznajemo potrebe naših potrošača te pridonosimo ostvarivanju njihovih ciljeva nudeći im visokokvalitetnu uslugu. · Profesionalnost i odgovornost: u obavljanju poslova i zadataka zaposlenici postupaju savjesno I odgovorno, ispravno, pravedno i nepristrasno, te i odgovorno skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, te izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i saradnje. · Ekološka osviještenost: temelje za buduće generacije gradimo zajedno s lokalnom zajednicom, pri tome omogućavajući zaštitu životne okoline, poboljšanje kvaliteta života zajednice u kojoj poslujemo, kao i održivi razvoj, · Timski rad: Pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrijednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim djelovanjem pridonosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog pojedinog zaposlenika kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo. · Lični razvoj: Svaki naš zaposlenik posjeduje potencijal i na nama je da omogućimo potpuni razvoj vještina i stručnih znanja koje posjeduje. Posebno cijenimo i potičemo razvoj naših ljudskih potencijala u cilju stvaranja dodane vrijednosti za svakog od njih ponaosob kao i preduzeća u cjelini.

 • STRATEŠKA USMJERENJA

  Strateška usmjerenja preduzeća za trogodišnji period su:

  1. Povećanje zadovoljstva korisnika usluga

  2. Finansijska održivost preduzeća

  3. Razvoj poslovnih procesa

  4. Organizacioni razvoj

O PREDUZECU

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH osnovano je 28.12.2007. godine Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH. Osnovna djelatnost preduzeća je pružanje usluga od opšteg interesa na području Brčko distrikta BiH, što se prvenstveno odnosi na distribuciju električne energije, proizvodnju i distribuciju vode, transport i deponovanje komunalnog otpada, te održavanje javnih površina.

Menadžment preduzeća čine Upravni odbor, kao glavni organ upravljanja i direktor preduzeća, kao izvršni organ upravljanja.

Od osnivanja JP „Komunalno Brčko“, ostvareni su značajni rezultati u kvalitetu komunalnih usluga. Uspostavljeni koncept pružanja javnih usluga kroz JPK pokazao se profitabilnijim u praksi u odnosu na period kada su komunalne usluge bile u nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH, iako se cijene usluga nisu mijenjale.

Ispravnost u određivanju opsega zadataka i potrebne radne angažovanosti, te efikasnost procesa poslovanja, dokazuje i činjenica da je u decembru 2010. godine preduzeće dobilo sertifikat sistema kvaliteta ISO 9001:2008, odnosno standardizovalo sve poslovne procese sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika kroz pružanje što kvalitetnijih usluga.

Svoje poslovanje preduzeće planira i u skladu sa metodologijom izbalansiranog ocjenjivanja (Balanced ScoreCard), koju primjenjuju neke od najuspješnijih svjetskih kompanija, dok je JP “Komunalno Brčko” prvo preduzeće u BiH koje je istu usvojilo.

Preduzeće čine četiri radne jedinice: Administracija, Elektrodistribucija, Vodovod i kanalizacija i Čistoća, u kojima je ukupno zaposleno oko 400 radnika.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA