SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 21.05.2020. godine

Ispis E-mail

dalekovod2

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 - Ulice dio i Marković Polje dio, zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;

 - Ul. Reisa Džemaludina Čauševića dio, zastoj u trajanju od 2 h tokom dana;

 - Ficibajer, zastoj u trajanju od 30 minuta tokom dana;

 - Sandići dio, zastoj u trajanju od 30 minuta tokom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 - Stanje vodosnabdijevanja gradskih i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

 - Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

 - Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina 

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
 • Sadnja sezonskog cvijeća: grad
 • Mašinsko košenje travnjaka: grad
 • Orezivanje zelene ograde: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Šalteri blagajne rade od 07:00 do 17:30 h. Pauza u radu je u periodu od 12:45 - 13:15 h, kada se vrši dezifekcija prostora. Molimo kupce da prilikom dolaska na blagajnu poštuju sve propisane mjere: prije ulaska u objekat nagaze spužvu sa dezinfekcionim sredstvom, dezinfikuju ruke, nose zaštitne maske na licu i da drže odstojanje jedni između drugih.
 • Šalteri Službe za odnose s kupcima  rade sa strankama do 13:30 h.
 • Za sve informacije, reklamacije, pohvale ili žalbe, najprije pozovite besplatnu info liniju 0800 505 07.
 • O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili putem besplatne info linije 0800 505 07.
 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA