13.05.2020. U posljednjih mjesec dana JKP dezinfikovalo više od 2,5 miliona metara kvadratnih površina

Ispis E-mail

U skladu s Naredbom komandanta Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH o dezinfekciji površina i  objekata u Brčko distriktu Bosne I Hercegovine za vrijeme trajanja prirodne nesreće i proglašenja ugroženosti stanovništva Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti uzrokovane virusom korona, kao i instrukcijom direktora JP ”Komunalno Brčko”, zaposlenici RJ Vodovod i kanalizacija su od 10.04.2020. godine, a u skladu sa utvrđenim rasporedom, dva puta dnevno obavljali dezinfekciju svih asfaltnih i  betonskih površina u krugu Bolnice Brčko i puteva oko Doma zdravlja, zatim svakodnevnu dezinfekciju Bulevara Mira, kao i minimalno dva puta sedmično dezinfekciju putnih komunikacija u MZ Kolobara, MZ Klanac, MZ Bijeljinska cesta , MZ Srpska Varoš i MZ Centar 2-5, uključujuči Trg mladih i Trg Robertsa Owena.

 dezinfekcija_bolnica dezinfekcija_pijace

Osim navedenog, svakodnevno dva puta je vršena, prije otvaranja i poslije zatvaranja, dezinfekcija mobilijara na Zelenoj pijaci i tri puta sedmično  po istom principu dezinfekcija pijace u MZ Klanac.

Na obe pijace, na ulazu i izlazu iz pijace, postavljeni su i dezinfekcioni stolovi, te su svi posjetioci i kupci, prije ulaska u prostor pijace, dužni da dezinfikuju ruke.

U pomenute aktivnosti uključen  je 21 zaposlenik RJ ViK, koji su na poslovima dezinfekcije bili angažovani  1.350 sati, prešli  2.223 kilometra  i  dezinfikovali 2.521.850 m² površina u pomenutim mjesnim zajednicama i lokacijama.

Osim poslova dezinfekcije,  zaposlenici RJ ViK  u kontinuitetu su održavali proizvodnju, distribuciju i kontrolu kvaliteta vode u gradskom i tri lokalna vodovodna sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“, te vršili hitne intervencije i popravke na vodovodnoj mreži, održavanje kanalizacione mreže, očitanje potrošnje vode za april i podjelu računa kupcima za mart i april 2020. godine.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA