24.03.2020. Reorganizacija rada u JP „Komunalno Brčko“ zbog COVID-19

Ispis E-mail

jkp-coverrr.jpgZbog proglašenja stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (korona virus), direktor JP „Komunalno Brčko“ donio je odluku o privremenom organizovanju rada u preduzeću, a sve u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih.

Odlukom je predviđeno da zaposlenici stariji od 60 godina, hronični bolesnici, roditelji sa djecom sa posebnim potrebama do 12 godina i trudnice, budu na plaćenom odsustvu do 21.04.2020. godine, a da se ostali zaposlenici, u skladu sa odlukama šefova organizacionih jedinica i ukoliko to procesi rada dozvoljavaju, podijele tako da u službenim prostorijama radi potreban broj zaposlenih – prva grupa 14 dana, te druga grupa 14 dana u u kontinuitetu.

Za zaposlenike koji budu odsutni po ovom osnovu smatraće se da su na plaćenom odsustvu, te će za vrijeme odustva imati pravo na naknadu u iznosu od 100% plate, koju bi ostvarili da rade, bez toplog obroka.

Takođe je odobreno manjem broju zaposlenika, gdje je to moguće, da poslove radnog mjesta obavljaju od kuće, te tim zaposlenicima pripadaju sva prava iz radnog odnosa kao i da su radili na radnom mjestu, ukuljučujući i pravo na isplatu toplog obroka.

Ova reorganizacija neće uticati na redovno pružanje usluga građanima, kao i obaveze koje preduzeću nalaže Krizni štab Brčko distrikta BiH na suzbijanju širenja virusa korona.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA