23.03.2020. Obavještenje za kupce – odgađa se akcija odvoza krupnog otpada

Ispis E-mail

auto-podizac.jpgJP „Komunalno Brčko“ – RJ Čistoća svake godine u aprilu realizuje besplatnu akciju odvoza krupnog otpada.

S obzirom na Odluku Vlade Brčko distrikta BiH broj: 02-000049/20 od 11.03.2020. godine, o proglašenju postojanja ugroženosti stanovništva u Brčko distriktu BiH od epidemije zarazne bolesti – korona virusa (COVID-19), opasne po zdravlje i život ljudi, Radna jedinica Čistoća dobila je dodatna zaduženja čija je realizacija u toku, a sve u cilju smanjenja rizika od širenja korona virusa

U isto vrijeme, na osnovu naredbe komandanta Kriznog štaba i gradonačelnika Brčko distrikta BiH, kao i Radne grupe za donošenje mjera prevencije protiv korona virusa formirane u JP „Komunalno Brčko“, obavezno je minimiziranje socijalnih kontakata među stanovništvom, pa tako i naših zaposlenika sa građanima.

U skladu sa gore navedenim, donesena je odluka da se do daljnjeg odgodi provođenje akcije odvoza krupnog otpada.

Akcija će biti realizovana naknadno, nakon prestanka vanredne situacije u Brčko distriktu BiH, o čemu ćemo građane obavijestiti na vrijeme.

Hvala na razumijevanju.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA