20.12.2019. JP “Komunalno Brčko” treći put recertifikovano za Sistem upravljanja kvalitetom

Ispis E-mail

U svim organizacionim jedinicama Javnog preduzeća “Komunalno Brčko” tokom prošle sedmice proveden je recertifikacijski audit za Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015.

resertifikacijasastanak_01 resertifikacijasastanak_02

Recertifikaciju je provela sertifikacijska kuća TÜV NORD Hrvatska d.o.o. čiji su auditori provjeravali da li preduzeće ispunjava očekivanja i zahtjeve kupaca kroz isporuku propisanog kvaliteta u utvrđenim rokovima, da li propisno realizuje uvedene procedure, uredno upravlja dokumentacijom i uopšte da li preduzeće poštuje sve ono na šta se obavezalo uvođenjem Sistema kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015.

Auditori su konstatovali da su ispunjeni svi zahtjevi standarda ISO 9001:2015, da se sve procedure dosljedno primjenjuju, kao i da nisu uočili nikakva odstupanja od implemeniranih procedura. Ipak, dali su i određene preporuke za dalje poboljšanje sistema, na čemu će se raditi u narednih godinu dana, kada slijedi nadzorni audit od strane iste kuće za certifikaciju.

JP „Komunalno Brčko“  je treći put resertifikovano za Sistem upravljanja kvalitetom i dobiće novi certifikat za naredne tri godine. Prvi put je certifikovano za Sistem kvaliteta u skladu sa ISO 9001:2008 prije devet godina, odnosno 2010. godine. Prva recertifikacija uslijedila je tri godine kasnije 2013. godine, a druga u skladu sa zahtjevima novog standarda ISO 9001:2015 krajem 2016. godine.

Preduzeće posluje u skladu sa četiri upravljačka standarda i to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 i ISO 27001:2013.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA