21.11.2019. Sadnja mladih stabala prioritetna aktivnost javne higijene

Ispis E-mail
sadnja_stabala

Tokom oktobra i novembra realizuje se aktivnost sadnje mladih stabala i sadnica drveća, te su tako novim sadnicama obogaćena brojna gradska, ali i seoska naselja, odnosno javne površine, parkovi i zeleni pojasevi pored kolovoza

“U skladu sa zahtjevima investitora, Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, do sada je zasađeno više od 182 sadnice. Ima tu ukrasnih stabala, platana, lipa, kestena, bagrema, brijesta i hrasta, zatim srebrne smrče, jele i bora, i drugih sadnica stabala. Sadili smo pored Brke i Save, u parkovima, kod škola, šetalištima, u neposrednoj blizini objekata seoskih mjesnih zajednica, i drugim javnim lokacijama”, kažu u RJ Čistoća.

 jesenja_sadnja sadnja_grmova

U oktobru je počela i još traje sadnja sezonskog cvijeća, ruža, kultivara, trajnica i grmova.

Osim ovih jesenjih aktivnosti, aktuelno je i uklanjanje opalog lišća sa travnatih javnih površina, te su ekipe posljednjih dana svakodnevno angažovane i na tim poslovima.

 usisavanje_uklanjanje_lisca

“Kada je riječ o aktivnostima Službe za upravljanje otpadom, tokom oktobra i novembra realizovana je besplatna akcija odvoza krupnog otpada. Ovu akciju obavezni smo da provedemo dva puta godišnje, u proljeće i početkom jeseni. Ovaj put prikupljeno je oko 25 tona krupnog otpada, koji će biti propisno deponovan na gradskoj deponiji. Pozivamo korinike naših usluga da uvijek iskoriste ovu akciju, da ne gomilaju krupni otpad pored kontejnera, ili da uredno platne odvoz krupnog otpada kada nije period besplatne akcije,“ ističu u nadležnoj službi.

Služba za odvoz otpada u posljednje vrijeme suočava se i sa poteškoćama u organizaciji odvoza otpada, kada je riječ o ispravnosti vozila, no takvi problemi se rješavaju u hodu i vrši reorganizacija posla, da bi zahtjevi i obaveze prema kupcima bili ispunjeni.

Poslovi na čišćenju saobraćajnica i pražnjenju kantica za otpatke se obavljaju u skladu sa Planom održavanja javnih saobraćajnih površina koji se u potpunosti poštuje.

„Ističemo još da naše preduzeće nudi i usluge košenja i održavanja zelenih površina pravnim i fizičkim licima u skladu sa cjenovnikom preduzeća. Za sada ovu uslugu najviše koriste privatna preduzeća koja imaju velike travnate površine u krugu svojih poslovnih objekata, ali se povremeno zahtjevom obraćaju i pojedinci čija domaćinstva imaju velika dvorišta, te očekujemo da s proljeća za ovu uslugu bude više interesenata“, kažu u RJ Čistoća.

djecau_azilu

U okviru ove radne jedinice djeluje i Sektor za zbrinajvanje napuštenih životinja, koji vodi brigu o oko 300 odraslih pasa i štenaca u dva azila u naselju Brod. Psi se iz azila mogu udomiti besplatno svakog utorka i petka.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA