20.11.2019. Na snazi zimsko održavanje puteva i ulica - JP „Komunalno Brčko“ zaduženo za gradsku zonu

Ispis E-mail

cistac_snijegaJP „Komunalno Brčko“ će od 15.11.2019. do 15.04.2020. godine na osnovu sporazuma sa JP „Putevi Brčko“ kao i važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, održavati prohodnost puteva i ulica na području grada, odnosno od „table do table“ na ulazima u Brčko.

„Štab zimske službe je

formiran, imamo dugogodišnje iskustvo u ovom poslu, dežurstva su počela  15. novembra, a raspolažemo sa dovoljnim brojem vozila za zimske uslove rada. Osim kamiona i traktora sa priključcima, JP „Komunalno Brčko“ raspolaže i sa manjim mašinama, bacačima snijega i malim traktorima, koji će po potrebi djelovati u uskim ulicama, trotoarima i šetališnoj zoni“, kažu u Štabu zimske službe JP „Komunalno Brčko“.

Obaveze JP „Komunalno Brčko“ tokom zimskog režima održavanja ulica i puteva odnose se na oko 200 km gradskih ulica, trotoara i dionica pješačke zone, koji će biti održavani u skladu sa sljedećim prioritetima:

  • Prioritet I - magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone
  • Prioritet II - ulice II prioriteta, trotoari ulica I i II prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze
  • Priporitet III - ulice III prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine.

JP „Komunalno Brčko“ obezbijedilo je dovoljne količine industrijske soli i kamenog agregata za posipanje saobraćajnica i saobraćajnih površina, te Planom održavanja prohodnosti puteva za zimski period 2019/2020 utvrdilo plan stepena pripravnosti, angažovanja vozača i raspoloživosti vozila, a na osnovu zahtjeva iz tendera naručioca posla i zakonskih obaveza.

Zona prvog prioriteta u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže dva časa po prestanku padavina. Ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa kao i pješačke staze, održavaju se neprekidno, a moraju biti potpuno očišćeni u periodu od osam časova od momenta prestanka snježnih padavina. Zona trećeg prioriteta, gdje su i prilazi objektima mjesnih zajednica, mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 časa od momenta prestanka snježnih padavina.

JP „Komunalno Brčko“ ne održava ostale dionice na području Brčko distrikta BiH, niti zatvorene parking površine, nego su za to zadužena druga preduzeća angažovana od strane JP „Putevi Brčko“.

U slučaju snježnih padavina, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, građani su dužni da uklone snijeg i led ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora, te ledenice sa terasa i nadstrešnica.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA