12.11.2019. U toku sanacija oštećenja asfalta nastalih usljed otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži

Ispis E-mail

vodovodU toku je sanacija oštećenja nastalih na asfaltnim površinama usljed izvođenja radova na priključenjima novih korisnika ili sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Do kraja novembra biće sanirana oštećenja na kolovoznim trakama u naselju Ilićka.

„Iako se evidencija o ovakvim oštećenjima uredno vodi, građani ipak mogu pismeno podnijeti zahtjev za saniranje asfaltnih površina, ukoliko su sigurni da je zbog radova koje je izvodilo naše preduzeće došlo do oštećenja na trotoarima ili kolovozima“, kaže Nataša Katanić, v.d. šefa RJ Vodovod i kanalizacija.

 natasa

Zahvaljujući izgradnji nove vodovodne mreže u naseljima Grbavica, Boće, Brod i Gluhakovac, stekli su se uslovi za priključenje novih korisnika na mrežu, te je tako od početka godine Služba za održavanje vodovodne mreže priključila 212 novih korisnika vodovodne mreže kojom upravlja naše preduzeće.

„Samo tokom oktobra priključena su 22 nova korisnika, a taj trend sigurno će biti nastavljen i dalje. Fabrika vode ima kontinuitet u radu, snabdijevanje sa crpilišta Plazulje teče uredno, a kontrola kvaliteta vode za piće vrši se prema Planu kontrole kvaliteta na definisanim lokacijama uzorkovanja u gradskom i lokalnim vodovodima. Isporučena voda je u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“, ističe Katanić.

polaganje_novecijevi novi_cjevovod

Značajno je istaći i i da je Sektor tehničke pripreme u Radnoj jedinici Vodovod i kanalizacija, za čije potrebe je preduzeće nabavilo novu opremu za detekciju curenja na vodovodnoj mreži, protekla tri mjeseca intenzivno radio na pronalasku skrivenih curenja, bez površinske indikacije.

„Rezultat ovih aktivnosti su 24 detektovana curenja na vodovodnoj mreži. Fokus aktivnosti stavljen je na monitoring vodovodne mreže u noćnim satima. Od nove opreme, nabavili smo i profesionalnu bušilicu za bušenje cijevi pod pritiskom, a radnici koji će njome rukovati prošli su potrebnu obuku za praktičnu primjenu novonabavljene opreme“, kaže v.d. šefa RJ Nataša Katanić.

detekcija_curenja

Oprema koja je već duži niz godina u sistemu gradske mreže su vodomjeri na daljinsko očitanje. Usljed dotrajalosti, dolazi do otkazivanja modula što otežava prenos podataka na jedinicu za očitanje, što bi trebalo da bude riješeno u narednoj godini nabavkom nove opreme. Na sistemu daljinskog očitanja od početka godine postavljeno je više od 200 novih vodomjera.

retenzija 

Jedna od redovnih jesenjih aktivnosti na održavanju lokalne – seoske vodovodne mreže je pranje i dezinfekcija svih rezervoara u sistemu tri lokalna vodovodna sistema kojima upravlja JP „Komunalno Brčko“ – Domažić, Stjepkovica i Islamovac, kao i ispiranje mreže.

Kada je riječ o Službi za održavanje kanalizacione mreže, zahtjevi korisnika se rješavaju redovno i u skladu sa procedurom održavanja. Ova Služba zadužena je i za isporuku vode u cisterni, koja se redovno realizuje prema zahtjevima građana i pravnih lica.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA