05.04.2019. JP “Komunalno Brčko” : Pozitivan rezultat od 1,1 milion KM na kraju 2018. godine

Ispis E-mail

novi_radnici.jpgJP “Komunalno Brčko” je prošlu poslovnu godinu završilo pozitivnim rezultatom o 1,1 milion KM. Rezultat je to rada i zalaganja velikog broja zaposlenika, predvođenih direktorom Mirsadom Đapom i Upravnim odborom preduzeća.

“Stanje koje sam zatekao u januaru 2018. godine bilo je jako loše. Preduzeće se suočilo sa čak 11 miliona KM kratkoročnih obaveza i obaveza iz poslovanja. Dug za električnu energiju, sa kamatama, je bio ogroman. Poslovnog plana za 2018. godinu nije bilo. Dvije prethodne poslovne godine završene su sa gubitkom. Cijena za isporuku vode i prikupljanje smeća

nije se mijenjala punih 10 godina, cijena za otpadne vode nikad nije ni utvrđena, priključci za struju i vodu su bili enormno visoki. Uz to se preduzeće suočilo i sa posljedicama nekih od poslovnih promašaja u investicijama,  posebno kada je riječ o vozilima. Međutim, brzo smo se konsolidovali i napravili plan za otklanjanje nedostataka, uz već postojeće smjernice iz Skupštine Distrikta, te je pred nama bio višemjesečni, ali odlučan put da javno komunalno preduzeće dovedemo u okvire normalnog rada, što smo i uradili”, rekao je direktor Mirsad Đapo.

U maju 2018. godine usvojili smo usvojili novi cjenovnik u oblasti vodovoda i kanalizacije. U odnosu na raniji cjenovnik, sada je priključenje na vodovodnu, odnosno kanalizacionu mrežu, za oko 50% povoljnije. U 2017 godini podnesen je 251 zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu, a u 2018. godini čak 513 zahtjeva. Broj podnesenih zahtjeva uvećan za 104,40 % u odnosu na 2017. godinu, a broj realizovanih zahtjeva u 2018. godini uvećan za 74,43 % u odnosu na 2017. godinu, čime je promjena cjenovnika dugoročno  opravdana.

„Da bismo poslovanje Radne jedinice „Vodovod i kanalizacija“ učinili samoodrživim, zatražili smo i uvođenje fiksne mjesečne naknade od 2,50 KM bez PDV-a za cijenu vodnih usluga za svako mjerno mjesto, koja je inače sastavni dio cijena vodovoda svugdje u svijetu, što je Skupština Distrikta prihvatila, te se od aprila 2018. na računima za utrošenu vodu nalazi i ova stavka. Međutim, s obzirom da smo u 2018. godini izgubili velike potrošače vode, te da je danas najveći potrošač usluge vode ne fabrika, nego Bolnica Brčko, to dovoljno govori o tome da privreda ne troši gradsku vodu, te da fiksna naknada ne može obezbjediti dugoročno stabilno poslovanje preduzeća, nego samo potrošnja vode, koje ima u izobilju “, kaže direktor.

Dodatne, neplanirane prihode, donijeli su nam i dodatni poslovi, koje su naručivala pravna i fizička lica, ili grad mimo plana redovnog održavanja javnih površina. Osim toga, preduzeće je realizovalo i nekoliko projekata Vlade Distrikta, među kojima su održavanje arterskih i subarterskih bunara , radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Alekse Šantića u Srpskoj Varoši, rekonstrukcija objekta Vrelo u mjesnoj zajednici Štrepci, gdje je povećan kapacitet snabdijevanja za ovo naselje. Takvih poslova biće i u ovoj godini i neki od njih počinju upravo u aprilu.

“Veliku podršku u radu imali smo i od strane Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH. Za stabilizaciju poslovanja odobreno je nekoliko grantova, koji su u skladu sa programima utrošeni u najvećem iznosu do kraja 2018. godine. Vlada Distrikta, odnosno Odjeljenje za komunalne poslove, preusmjerilo je na račun preduzeća u 2018. godini ukupno 2.400.000 KM grant sredstava. Grantovi Vlade Brčko distrikta BiH nisu imali uticaj na finansijski rezultat Preduzeća, jer se grantovi priznaju kao prihodi ukoliko su ostvareni troškovi po osnovu granta, kao što je u slučaju subvencioniranja zateznih kamata po osnovu kašnjenja za plaćanje računa električne energije.”, istakao je direktor Đapo.

Primjenom e-aukcija u 2018. godini uštedili smo oko 300.000 KM u odnosu na procijenju vrijednost nabavke neke robe ili usluge. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, preduzeće je bilo u obavezi da u 2018. godini najmanje 50% postupaka javne nabavke, kod kojih se kao kriterijum za dodjelu ugovora koristi najniža cijena, provede putem e-aukcije, međutim takvih postupaka je bilo i više, što je preduzeću donijelo ovakve uštede.

“U 2018. godini uz velike napore i zalaganje većeg broja zaposlenika preduzeće smo potpuno finansijski stabilizovali, te izvještajnu poslovnu godinu završili pozitivno sa dobiti od 1,1 miliona KM, iako naše preduzeće pruža najjeftinije usluge građanima u regionu. Dugovanja nemamo, osim kratkoročnog revolving kredita. Sve obaveze prema radnicima se redovno izmiruju”, zaključuje direktor ovog javnog preduzeća.

Pozitivno je istaći i da je preduzeće u prva dva mjeseca 2019. godine već ostvarilo odličan poslovni rezultat od 734.000 KM, što je dvostruko više u odnosu na prva dva mjeseca 2018. godine, o čemu ćemo javnost informisati u narednim danima.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA