14.01.2019. Ukupni gubici električne energije u 2018. godini 11,23%

Ispis E-mail

transformatori.jpgU prošloj godini Radna jedinica Elektrodistribucija ostvarila je gubitke u isporuci električne energije od 11,23%, što je za 0,16 procenata manje u odnosu na 2017. godinu.

Nabavka električne energije za 2018. godinu iznosila je  270.016.294 kWh i manja je za 2,30% u odnosu na 2017. godinu kada je bila 276.864.561 kWh, dok je realizacija električne energije bila  239.690.623 kWh i manja je 3,65 %  u odnosu na 2017. godinu kada je iznosila 245.332.033 kWh.

„U 2018. godini nabavka električne energije za potrebe snabdijevanja kupaca električne energije  i pokrivanja gubitaka električne energije korisnika distributivne mreže bila  je za 6.848.267 kWh  manja nego u 2017. godine, što daje  negativnu stopu nabavke od 2,47%. Negativna stopa je ublažena povećanom nabavkom u decembru u iznosu od 31.570.284 kWh u odnosu na nabavku iz decembra 2017. godine  koja je iznosila 28.954.043 kWh, što je za 2.616.241 kWh sata više, čime se znatno smanjio negativan  trend koji je bio znatno veći u cijeloj 2018. godini“, kažu u Službi za kontrolu i priključke RJ Elektrodistribucija.

Smanjenje gubitaka u ovoj u odnosu na prošlu godinu na 0,16% je nastavak nastavak trenda pada gubitaka od 2008. godine. Iznos električne energije za potrebe pokrivanja gubitaka u distributivnoj mreži je za 1.206.857 kWh manji u odnosu na 2017. godinu.

Godina

Gubici električne energije u %

2008.

19,87

2009.

16,99

2010.

15,12

2011.

14,39

2012.

14,24

2013.

13,06

2014.

13,39

2015.

13,08

2016.

12,38

2017.

11,39

2018.

11,23

Brojni projekti i unapređenja koji su realizovani u proteklih 10 godina, a među kojima su daljinski nadzor nad elektroenergetskim objektima, ugradnja kontrolnih uređaja u trafostanicama, daljinsko očitanje potrošnje kod određenog broja kupaca, ugradnja reklozer uređaja, smanjenje broja nelegalnih korisnika, doprinijeli su da je JP “Komunalno Brčko” ostvarilo značajne uštede i smanjilo gubtike u mreži sa 19,87% 2008. godine na 11,23% u godini iza nas.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA