13.12.2018. JP “Komunalno Brčko”: Iznalaženjem dodatnih poslova do povećanja prihoda preduzeća

Ispis E-mail

zaposlenici-zgrada.jpgOsnovne djelatnosti JP „Komunalno Brčko“ su distribucija i snabdijevanje električnom energijom, proizvodnja i distribucija vode i prikupljanje i deponovanje otpada, za šta preduzeće kupcima i isporučuje račune.

Međutim, osim ovih poslova, preduzeće obavlja i brojne druge, uključujući održavanje javnih zelenih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju vodosnabdjevačkih objekata, održavanje privatnih dvorišta i industrijskih kompleksa, zimsko održavanje ulica i puteva i dr., obezbjeđujući na taj način dodatne poslove i prihode.

 

 

Najpovoljniji ponuđač na tenderima

vik_ula_santica01U nedavno provedenom otvorenom postupku za nabavku radova „Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 10“ za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, JP „Komunalno Brčko“ izabrano je kao najpovoljniji ponuđač i preuzelo obavezu da će izvesti radove na realizaciji sljedećih projekata: LOT 1- Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Fra Šimuna Filipovića u MZ Klanac - vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 28.080,00 KM, zatim LOT 2 – Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Brod - vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 36.855,00 KM i LOT 9 – Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Boće, za vrijednost radova sa uračunatim PDV-om od 140.400,00 KM

Dakle, osim redovnih djelatnosti proizvodnje i distribucije vode, te prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ ispunjava i uslove za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije, građenja i nadzora. Navedene radove preduzeće će izvesti u skladu s ponudom i tenderskom dokumentacijom, a prema važećim propisima i uslovima propisanim Zakonom o prostornom planiranju i građenju, kao i do sada.

U toku ove godine, prema dodijeljenim ugovorima, već su uspješno realizovani  poslovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Alekse Šantića u MZ Srpska Varoš i radovi na popravci pumpnog postrojenja pumpne stanice „Vrelo“ u MZ Štrepci.

Priključci na vodovodnu mrežu

 vodovod_01.jpgU 2017. godini preduzeće je ostvarilo više od 160.000 KM prihoda od priključaka na vodu i naknada po tom osnovu, dok je u 2018. godini do sada taj prihod oko 130.000 KM. Međutim, priključaka je ove godine daleko više, s obzirom da je u maju 2018. godine menadžment preduzeća usvojio novi cjenovnik za usluge vodovoda, prema kojem je priključenje na vodovodnu mrežu i do 50% jeftinije u odnosu na prethodni.

U 2017. godini podneseno je 250 zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu, od čega je uspješno realizovano 176 zahtjeva. U 2018. godini zaključno sa 30.11.2018. godine podneseno je 489 zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu, od čega je uspješno do sada realizovano 256 zahtjeva.

Iako su prihodi nešto manji, dugoročno gledano i za preduzeće i za kupce je ovakva situacija daleko povoljnija. Povećao se broj korisnika vodovodne mreže koji za ovu uslugu dobijaju mjesečne račune, a kupci imaju pristup hemijski i bakteriološki ispravnoj vodi.

Održavanje zelenih površina kod pravnih i fizičkih lica

bakarni_kosenje_05U 2018. godini JP „Komunalno Brčko“ je intenziviralo i aktivnosti na održavanju zelenih površina koje su u vlasništvu pravnih i/ili fizičkih lica, a na osnovu naručenih radova. Zaposlenici Službe za javnu higijenu radili su na krčenju, košenju i uređenju zelenih površina u krugu preduzeća Mingos, Šećerana, Žitopromet, Bingo, Bakarni lonac, te nekoliko privatnih dvorišta i uslužnih radova za druge firme, za šta je preduzeće ostvarilo oko 9.000 KM prihoda.
Uređenje nekontrolisanih javnih površina

vanredno_uredjenje_sav_-1U skladu sa zaključkom Vlade Distrikta, JP „Komunalno Brčko“ je prethodnih mjeseci radilo i na uređenju blizu 60.000 m² nekontrolisanih i neuređenih javnih površina, koje nisu u godišnjem planu redovnog održavanja javnih i zelenih površina. Riječ je o košenju i krčenju površina u naseljima Krepšić, Rijeke, Novo Brčko, Željeznička kolonija, Rosulje, Grčica, Ficibajer i obala Save.

Osim toga, radnici preduzeća radili su i na krčenju javnih nekontrolisanih i neuređenih  površina sa sakupljanjem, utovarom i odvozom prikupljenih otpadaka na deponiju u naseljima Rosulje, Ficibajer, Grčica, Novo Brčko, Izbor, Rijeke i Okrajci.

U okviru ovih vanplanskih poslova preduzeće je realizovalo blizu 50.000 KM radova.

 Zimsko održavanje ulica i puteva

kamion-snijegNa osnovu sporazuma sa JP „Putevi Brčko“ kao i važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, JP „Komunalno Brčko“ od 15.11.2018. do 15.04.2019. godine održava prohodnost puteva i ulica na području grada, od „table do table“ Brčko. Riječ je o zimskom održavanju nešto više od 137 km gradskih ulica i trotoara, te oko 30 km  pješačke zone, koji će biti održavani u skladu sa prioritetima. Za ovaj posao, JP “Komunalno Brčko” je izabrano kao najpovoljniji ponuđač, a vrijednost ugovora je oko 400.000 KM.

Dakle, osim redovnih aktivnosti i djelatnosti, rukovodstvo preduzeća radi i na iznalaženju dodatnih poslova, što je i jedna od mjera Skupštine Brčko distrikta BiH iz 2017. godine, kada je donesena Odluka o usvajanju prijedloga mjera za otklanjanje problema u funkcionisanju JP „Komunalo Brčko“, kojom je naloženo iznalaženje dodatnih poslova radi stabilizacije i unapređenja poslovanja.

 

 


 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA