08.08.2018. OBAVJEŠTENЈE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ispis E-mail

03_jpk_foto22112014.jpg

U petak 10.08.2018. godine planirani su radovi na sledećim EEO:

-           u terminu od 09:00 – 11:00 h, planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Novo Brčko 4, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetne TS (radi se o kupcima iz sljedećih ulica: Njegoševa dio, Miroslava Krleže dio, Branka Radičevića dio).

-           u terminu od 12:00 – 14:00 h, planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Kolobara 4, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetne TS (radi se o kupcima iz sljedećih ulica: Reisa Džemaludina Čauševića dio, Musala dio i Ajanovića dio).

-           u terminu od 10:00-13:00 h, planirani su radovi na trasi DV 10 kV Potočari, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa sljedećih TS 10/0,4 kV: Stanovi 2 i 3, Buzekara 1, 2, 3 i 4.

-           doći će do dva prekida u snabdijevanju električnom energijom, prvi oko 10:00 h, a drugi po završetku radova koji je planiran oko 13:00 h u trajanju od po 15 minuta kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa sljedećih TS 10/0,4 kV: Čađavac 1 i 2, Potočari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9, Sombići, Donje Dubravice 1, 2 i 3, Gornje Dubravice, Pukiš 2, GSM BS Šatorovići, Gornji Brezik 1 i 3, Stanovi 1 i 4, Plima i kupci Elektro Bijeljine.

-           u terminu od 10:00 – 11:00 h, planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Laguna od strane trećeg lica Energosistem d.o.o, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa sljedećih TS: Laguna, Gredice Marići, Gramos Sandići, Sandići 6 i Šljunkara Gredice.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA