03.08.2018. OBAVJEŠTENЈE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ispis E-mail

03_jpk_foto22112014.jpg

subotu 04.08.2018. godine neće doći do isključenja kupaca iz Sandića, Slijepčevića, Potočara i Gornjeg Brezika iz razloga što su danas završeni radovi na rekonstrukciji DV 110 kV Brčko 1 - Bošanski Šamac i DV 110 kV Brčko 2 - Bijeljina 3 od strane firme „Elnos“ d.o.o Banja Luka kao podizvođača radova po ugovoru između JP „Putevi Brčko“ d.o.o i „Construccioners“ SA.

U ponedjeljak 06.08.2018. godine planirani su radovi na sljedećim EEO:

-           u terminu od 09:00 – 11:00 h, planirani su radovi na TS 10/0,4 Klanac 3 i Novo Brčko 15, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

Radi se o sljedećim ulicama: Sulje Kahrimana dio, Tuzlanska, Muse Ćazima Ćatića dio, Stevana Hristića, Savski most i Savska.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

 

-           u terminu od 12:00 – 14:00 h, planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Klanac 4 i Novo Brčko 7, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

Radi se o sljedećim ulicama: Sulje Kahrimana dio, Mushvina Rizvića dio, Marije Jurić Zagorke, Elvije Čelebije, Stevana Sremca, Joakima Vujića dio, Prnjavor dio, Aleksandra Nikolića dio, dr. Abdulaha Bukvice i Mehmedagića dio.

U utorak 07.08.2018. godine planirani su radovi na sljedećim EEO:

-           u terminu od 09:00 – 11:00 h, planirani su radovi na TS 10/0,4 Novo Brčko 6 i 3, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

Radi se o sljedećim ulicama: fra Šimuna Filipovića dio, fra Serafina Zečevića dio, Kožara dio, Sarajevska dio, Bašeskija dio i Broduša I.

-           u terminu od 12:00 – 14:00 h, planirani su radovi na TS 10/0,4 kV Kozaračka i Novo Brčko 5, zbog čega će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa predmetnih trafostanica.

Radi se o sljedećim ulicama: Ivana Meštrovića, Joakima Vujića dio, Muse Ćazima Ćatića dio, Kulina Bana dio, Sarajevska dio, Suljagića Sokak dio i Broduša II.

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA