02.08.2018. OBAVJEŠTENЈE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ispis E-mail

03_jpk_foto22112014.jpg

U petak 03. i subotu 04.08.2018. godine planirani su radovi na rekonstrukciji DV 110 kV Brčko 2 – Bijeljina 3 od strane „Elnos“ d.o.o Banja Luka kao podizvođača radova po ugovoru između JP „Putevi Brčko“ d.o.o i „Construccioners“ SA. Iz tog razloga, doći će do zastoja u isporuci električne energije kod svih krajnjih kupaca koji se napajaju sa  sledećih EEO:

U petak 03.08.2018.godine:

Zastoj u isporuci električne energije od 07:00 do 20:00 h na EEO:

-           DV 10 kV Gredice (Naselja: Sandići i dio naselja Slijepčevići)

-           TS 10/0,4 kV Gornji Brezik 1 – NN odlaz prema Crkvi

-           TS 10/0,4 kV Gornji Brezik 2 – NN odlaz prema Ražljevu

-           TS 10/0,4 kV Potočari 1 – NN odlaz prema vulkanizerskoj radnji „Tokaja“

Dva kratkotrajna prekida u isporuci električne energije oko 07:00 i oko 20:00 h na EEO:

-           TS 10/0,4 kV: Brezovo polje 3, Selo Brezovo polje, Trnjaci 1, 2 i 3 i Sandići 4

U subotu 04.08.2018.godine:

Zastoj u isporuci električne energije od 07:00 do 09:00 h na EEO:

-           DV 10 kV Gredice (Naselja: Sandići i dio naselja Slijepčevići)

-           TS 10/0,4 kV Gornji Brezik 1 – NN odlaz prema Crkvi

-           TS 10/0,4 kV Gornji Brezik 2 – NN odlaz prema Ražljevu

-           TS 10/0,4 kV Potočari 1 – NN odlaz prema vulkanizerskoj radnji „Tokaja“

Dva kratkotrajna prekida u isporuci električne energije oko 07:00 i oko 09:00 h na EEO:

-           TS 10/0,4 kV: Brezovo polje 3, Selo Brezovo polje, Trnjaci 1, 2 i 3 i Sandići 4

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA