01.08.2018. OBAVJEŠTENЈE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ispis E-mail

03_jpk_foto22112014.jpg

U četvrtak 02.08.2018. godine planirani su radovi na rekonstrukciji DV 110 kV Brčko 2 – Bijeljina 3 od strane „Elnos“ d.o.o Banja Luka kao podizvođača radova po ugovoru između JP „Putevi Brčko“ d.o.o i „Construccioners“ SA. Iz tog razloga, doći će do zastoja na sledećim EEO:

Zastoj u isporuci električne energije od 12:00 do 17:00 h

-      DV 10 kV Gredice (Naselja: Sandići i dio naselja Slijepčevići)

-      TS 10/0,4 kV Gornji Brezik 1 – NN odlaz prema Crkvi

-      TS 10/0,4 kV Gornji Brezik 2 – NN odlaz prema Ražljevu

-      TS 10/0,4 kV Potočari 1 – NN odlaz prema vulkanizerskoj radnji „Tokaja“

Dva prekida od 30 minuta oko 12:00 i oko 17:00 h

-           DV 10 kV Potočari (Naseljena mjesta: Potočari, Sombići, Gornji Brezik dio, Stanovi, Buzekara, Gornje i Donje Dubravice, Čađavac kao i kupci Elektro Bijeljine sa navedenog dalekovoda)

-           TS 10/0,4 kV: Brezovo polje 3, Selo Brezovo polje, Trnjaci 1, 2 i 3 i Sandići 4

Za više informacija pozvati 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA