jkp_info1

06.07.2018. Смањени губици електричне енергије за 6 мјесеци – остварена уштеда од близу 190.000 КМ

Штампа Ел. пошта

trafostanica

Губици електричне енергије за јун 2018. године су на нивоу од 7,34%, док су за исти период 2017. години били 8,50%.  Губици електричне енергије за период јануар – јун 2018. године су 10,50%, а за првих шест мјесеци 2017. године су били на нивоу 11,46%.

Уштеда по основу смањених губитака за првих шест мјесеци 2018. године износи 189.356 КМ, у односу на исти период 2017. године.

Разлога за смањење губитака електричне енергије има више, међу којима су најзначајнији:  ажурно очитање потрошње електричне енергије и унос података, ажурност у рјешавању рекламација пристиглих од крајњих купаца и очитача, који уочавају проблеме на терену, ажурност пријава нових купаца послије прикључења, замјена неисправних мјерних уређаја/бројила, проведене контроле код крајњих купаца и смањена  неовлаштена потрошња електричне енергије, рјешавање кварова на мрежи и смањења количине неиспоручене електричне енергије, мања количина преузете електричне енергије и др.

Иако овакав резултат није крајњи циљ предузећа, позитивно је што је тренд смањења губитака константан. Да би губици били још мањи, потребно је провести још мјера на смањењу губитака, међу којима су значајна инвестициона улагања у мрежу и мјерно мјесто, што ЈП „Комунално Брчко“ не може само да реализује без подршке локалне заједнице.

Један од циљева квалитета у 2018. години јесу губици електричне енергије испод 11% на годишњем нивоу. Крајњи циљ предузећа је свођење губитака електричне енергије испод 9% на годишњем нивоу. Смањење губитака за 1% повећава годишњих приход од дистрибутивне дјелатности за око 400.000,00 КМ на нивоу набавке електричне енергије од 277 GWh, колика је била у 2017. години.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА