SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 11. juni 2018. godine

Ispis E-mail

servisne

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

 - TS 10/0,4 kV Bolnica –  kratkotrajni zastoj u toku dana

 - DV 10 kV Ulice i DV 10 kV Krepšić-Marković Polje – kratkotrajni prekidi u toku dana radi saniranja kvara od vikenda

Za danas planirani radovi na TS 10/0,4 kV Brod 1 i 2 se odgađaju.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Danas, 11.06.2018. godine, stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP Komunalno Brčko je uredno. Zbog povećane potrošnje vode u višim zonama na području Bukvika povremeno dolazi do smanjenja pritiska. Apelujemo na kupce da vodu troše racionalno, isključivo za piće.
  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i ostalih lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas je prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ČIŠĆENJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA U GRADSKOM PODRUČJU u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade za održavanje javnoprometnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene, permanentno u periodu od 05:00 do 22:00 časa.

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA:

  • Mašinsko košenje travnjaka: Ilićka, seoske MZ
  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: gradsko područje
  • Zalivanje biljnog materijala: gradsko područje
  • Orezivanje zelene ograde: gradsko područje

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 sati.

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Usluga dostave vode u cisterni :

Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

Usluge održavanja - Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA