06.06.2018. Skupština Brčko distrikta BiH usvojila izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ za 2017. godinu

Ispis E-mail

skuptina01

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH su na nastavku 30. redovnog zasijedanja bez rasprave usvojili Godišnji izvještaj o poslovanju JP „Komunalno Brčko“ za 2017. godinu, kao i završni račun preduzeća za prošlu finansijsku godinu.

Na istoj sjednici, saglasnost je dobio i prijedlog Odluke o dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“.

JP „Komunalno Brčko“ u obavezi je da osnivaču – Skupštini Brčko distrikta BiH, dostavlja na razmatranje i usvajanje godišnje izvještaje o radu najvišeg menadžmenta i poslovanju preduzeća. Izvještaj o radu Upravnog odbora za proteklu godinu na dnevnom je redu 31. sjednice Skupštine Distrikta, kao i davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta preduzeća, koja bi trebalo da počne odmah po okončanju današnjeg nastavka 30. sjednice.

Na nastavku 30. sjednice Skupštine poslanici nisu dali saglasnost na Odluku o utvrđivanju cjenovnika usluga prikupljanja i odvoza smeća, koja je prethodno nekoliko puta pomjerana sa dnevnog reda sjednica.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA