05.06.2018. Studenti Ekonomskog fakulteta Brčko u posjeti JKP

Ispis E-mail

efb studenti2

Nastavljajući pozitivnu praksu saradnje Ekonomskog fakulteta Brčko i Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“, studenti četvrte godine pod vođstvom profesora docenta doktora Cvike Jekića,  boravili su danas u posjeti našem preduzeću.

Cilj njihove posjete bio je dobijanja informacija o funkcionisanju Sistema kvaliteta kao i ostalih sistema koji su implementirani u okviru Integrisanog sistema upravljanja.

Svetislav Simić, pomoćnik direktora za razvoj i investicije i MS menadžer preduzeća, upoznao je studente sa svim standardima koji su implementirani u preduzeću, kao i o njihovom značaju za efikasniji, funkcionalniji i jednostavniji rad svih zaposlenika, s obzirom da za sve procese u preduzeću imaju definisane procedure.

Milica Kunjadić, menadžer kvaliteta, odgovorila je na sva pitanja studenata o sistemu kvaliteta, njegovoj implementaciji, sertifikaciji, primjeni i ujednačenom funkcionisanju u integrisanom sistemu.

Studenti su željeli saznati više i o odnosu preduzeća i kupaca, te na koji način se procesuiraju njihovi zahtjevi i primjedbe, ostvaruje i zadržava dobar odnos sa njima, na koji način se mjeri zadovoljstvo kupaca, ali i zadovoljstvo uposlenika.

Ovim praktičnim iskustvom studenti će moći obogatiti i potkrijepili znanje koje stiču u okviru nastavnog programa i predmeta „Menadžment kvaliteta“.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA