09.05.2018. Uskoro pristupačnija usluga priključenja na vodovodnu mrežu

Ispis E-mail

poslovna zgradaU skladu sa promjenom poslovne politike u JP “Komunalno Brčko” i sve većom tržišnom orijentacijom, a ujedno i podstaknuti zahtjevima kupaca, tokom proteklih nekoliko sedmica radili smo na pripremi Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju cjenovnika usluga JP “Komunalno Brčko” u dijelu koji se odnosi na priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

“Riječ je o novim pogodnostima u korist kupca, odnosno prijedlogu kojim je u značajnoj mjeri promijenjen cjenovnik usluga za priključenje na vodovodnu, odnosno kanalizacionu mrežu. Novi cjenovnik će biti upućen na razmatranje Upravnom odboru na narednoj sjednici, te očekujemo da bi trebalo da bude usvojen u drugoj polovini maja”, rekao je v.d. direktora MIrsad Đapo i dodao da su “novim prijedlogom cjenovnika za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu kupci, u prosijeku, oslobođeni 50% naknada i troškova iz, još, važećeg cjenovnika.”

Novim prijedlogom, kupci će biti oslobođeni troškova naknada u iznosu od 150 KM, a iz predračuna priključenja isključeni su i troškovi radova na iskopu kanala i šahta, troškovi angažmana radne snage na iskopu, priključenju i vraćanju u prvobitno stanje terena, troškovi angažmana sredstava rada i druge stavke, koje će JP “Komunalno Brčko” i dalje da vrši, ali bez naknade.

“Nakon usvajanja novog cjenovnika za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, krenućemo i sa aktivnom kampanjom na priključenju pojedinih naselja na gradsku vodovodnu mrežu, kod kojih takvi uslovi postoje, te akcijom plaćanja priključaka na rate”, kaže v.d. direktora Mirsad Đapo.

Iako će ove izmjene u cjenovniku u početku uzrokovati smanjenje prihoda, dugoročno gledano, očekujemo da se nakon usvajanja ove odluke i novog cjenovnika za priključenje kupaca na vodovodnu, odnosno kanalizacionu mrežu, poveća broj kupaca ove usluge, a samim tim i uvećaju redovni prihodi preduzeća.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA