04.04.2018. Obavještenje za kupce

Ispis E-mail

komunalno_nova.jpg

Četvrtak 05.04.2018. godine :

 - Dana 05.04.2018.godine u vremenu od 10:00-15:00 h planirani su radovi na DV 10 kV Lipovac - Brod pa će iz tog razloga svi kupci koji se električnom energijom snabdijevaju sa sljedećih TS 10/0,4 kV biti bez napajanja:  Brod 2, 3, 4 i 8, VEB i Cetanex BP.

Osim navedenoga, iz istoga razloga doći će do dva kratkotrajna prekida u napajanju maksimalno do 10 minuta (prvi na početku radova oko 10:00 h a drugi po završetku radova planirano oko 15:00 h) kod svih kupaca sa sljedećih TS 10/0,4 kV: Fis, Lipovac 1 i 2, Ulovići 1 i 2, Bukovac 1, 2 i 3, Vitanovići 1, 2, 3, 4 i 5.

 - Dana 05.04.2018.godine u vremenu od 10:00-13:00 h planirani su radovi na DV 10 kV Ulice pa će iz tog razloga svi krajnji kupci koji se električnom energijom snabdijevaju sa sljedećih TS 10/0,4 kV biti bez napajanja:  Brod 1 i 6, Suljagića sokak 2, Grbavica 1, 3, 4 i 6, Donji Rahić 1, 2, 3 i 4, Ulice 1, 2, 3 i 4, Gornji Vukšić 1 i 2, Donji Vukšić i Grbavica 5.

Za više informacija kontaktirati Pozivni centar  0800 505 07.

Hvala na razumijevanju.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA