13.02.2018. Zimsko održavanje puteva i ulica

Ispis E-mail

zimskaZima se još ne da, te štab zimske službe funkcioniše, kako je to propisano, do sredine aprila.

JP „Komunalno Brčko“ od 15.11.2017. do 15.04.2018. godine, a na osnovu sporazuma sa JP „Putevi Brčko“ kao i važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, održava prohodnost puteva i ulica na području grada, od table do table Brčko. Štab zimske službe je formiran, a dežurstva su krenula od sredine novembra.

Ekipe su od noćas, kada je snijeg počeo da pada, krenule sa održavanjem puteva prema protokolu i prioritetima.

Riječ je o zimskom održavanju nešto više od 137 km gradskih ulica i trotoara, te oko 30 km  pješačke zone, koji su održavani u skladu sa sljedećim prioritetima:

 - Prioritet I - magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone

 - Prioritet II - ulice II prioriteta, trotoari ulica I i II prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze

 - Priporitet III - ulice III prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine.

JP „Komunalno Brčko“ obezbijedilo je dovoljne količine industrijske soli i kamenog agregata za posipanje saobraćajnica i saobraćajnih površina, te Planom održavanja prohodnosti puteva za zimski period 2017/2018 utvrdilo plan stepena pripravnosti, angažovanja vozača i raspoloživosti vozila, a ona osnovu zahtjeva iz tendera i zakonskih obaveza.

Zona prvog prioriteta u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže dva časa po prestanku padavina. Ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa kao i pješačke staze, održavaju se neprekidno, a moraju biti potpuno očišćeni u periodu od osam časova od momenta prestanka snježnih padavina. Zona trećeg prioriteta, gdje su i prilazi objektima mjesnih zajednica, mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 časa od momenta prestanka snježnih padavina.

Ostale dionice na području Brčko distrikta BiH održavaju druga preduzeća.

Određeni dio posla i odgovornosti je i na građanima Brčko distrikta BiH, koji su u slučaju snježnih padavina, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, dužni da uklone snijeg i led ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA