12.02.2018. Pojačana aktivnost na uvođenju nelegalnih korisnika usluga u status kupaca

Ispis E-mail

press_1_za_anketuJP „Komunalno Brčko“ započelo je aktivnost na uređenju procesa uvođenja svih korisnika usluga JP „Komunalno Brčko“ u status kupaca.

Cilj aktivnosti je otkrivanje nelegalnog korištenja prvenstveno usluge vodosnabdijevanja, a potom i uključivanja svih vlasnika, korisnika stambenih i poslovnih prostora u sistem prikupljanja i odvoza smeća, te  plaćanja mjesečne naknade za tu uslugu, s obzirom da i dalje postoje fizička i pravna lica koja izbjegavaju ovu zakonom propisanu obavezu. Aktivnosti neće biti pošteđeni ni nelegalni korisnici električne energije.

Uvođenje svih korisnika u bazu podataka kupaca električne energije, vode i usluge odvoza smeća biće realizovano postepeno, na osnovu provjera, poređenja, analiza i usaglašavanja korisnika usluga po mjesnim zajednicama, a u prvom krugu u mjesnima zajednicama Broduša, Bijela i Ilićka, gdje je evidentno da građani koristi sve tri ili dvije usluge koje pruža JP „Komunalno Brčko“, ali da plaćanje vrše uglavnom za isporuku električne energije.

Provođenjem ove aktivnosti, preduzeće će evidentirati korisnike usluga, povećati broj kupaca, izvršiti mjesečnu naplatu za isporučene usluge, te ujedno obezbijediti stabilnije poslovanje, ali i ispoštovati zakonsku obavezu da sa svim svojim kupcima i korisnicima usluga imamo i ugovorom definisan odnos, koji i preduzeću i kupcu propisuje određena prava i obaveze.

Realizacija ove aktivnosti ima trajan karakter, ali će njen intenzitet biti u velikoj mjeri pojačan u naredna dva mjeseca. Stoga pozivamo korisnike koji nelegalno koriste naše  usluge, da već sada izvrše ugovaranje usluga i na taj način preduprijede mogućnost novčanog sankcionisanja (do)sadašnjeg nezakonitog ponašanja. Takođe, pozivamo korisnike koji izmiruju obaveze, ali se ne vode na računima kao stvarni kupci usluga, da izvrše prevod korištenja usluga na svoje ime.

O samom toku realizacije ove aktivnosti i ostvarenim rezultatima, javnost ćemo periodično obavještavati.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA