09.02.2018. Podjela računa do kraja ove sedmice – isključenja neredovnih platiša od ponedjeljka

Ispis E-mail

obavi

Vršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” naložio je da se računi za isporučene komunalne usluge za januar 2018. godine kupcima dostave najkasnije do 10. februara, i generalno do svakog 10. u mjesecu, te su sve relevantne službe angažovane na završetku ovog zadatka u predviđenom roku. Najveći broj kupaca račune je već dobio, a oni koji su redovne platiše, obaveze su već i izmirili.

S obzirom da JP “Komunalno Brčko”, kao licencirani distributer i snabdjevač električne energije, ima obavezu plaćanja fakture prema dobavljaču električne energije, tako i kupci kojima isporučujemo preuzetu električnu energiju imaju obavezu da izmire svoja dugovanja na vrijeme.

U skladu sa pravilnicima preduzeća, kupci mogu biti dužni za jedan neizmiren račun za isporučenu električnu energiju i to do dobijanja narednog računa, za utrošenu vodu mogu biti dužni tri uzastopno neplaćena računa, a za odvoz smeća šest neplaćenih računa, prije pokretanja mjera i postupaka prinudne naplate.

S obzirom da su dugovanja kupaca za utrošenu električnu energiju u ovom trenutku značajna, te da su dužnici već opomenuti da ukoliko ne izmire obaveze na vrijeme mogu biti suočeni sa isključenjem sa mreže, danas je pripremljeno 180 naloga za isključenje sa elektrodistributivne mreže kupaca koji nisu na vrijeme izmirili svoja dugovanja po osnovu utrošene električne energije koji će biti realizovani u ponedjeljak 12. februara.

Nalog za isključenje kao mjera naplate se provodi prema kupcima koji nisu izmirili dugovanja u naznačeni dan od prijema opomene (pravna lica i budžetski kupci) odnosno po isteku valutnog roka naznačenog na fakturi (domaćinstva). Nakon uručenja naloga za isključenje, vrlo brzo se pristupa i samom procesu isključenja kupca sa mreže.

Ukoliko budu isključeni sa mreže, za ponovni priključak na elektrodistributivnu mrežu kupci moraju da izmire cjelokupan iznos dugovanja koji se nalazi na nalogu za isključenje, te da plate troškove ponovnog priključka u iznosu od 65,00 KM ako je isključen sa mjernog mjesta ili 130,00 KM ako je isključen sa krovnog nosača/stuba.

Stoga pozivamo kupce da poštuju zakonske odredbe i svoje obaveze izmiruju na vrijeme da bi izbjegli mjere prinudnog isključenja i dodatne troškove ponovnog priključka. Šalteri blagajne radiće i sutra, kao i svake subote, do 14:00 h.

Kupci koji imaju neizmirene obaveze prema JP „Komunalno Brčko" mogu podnijeti pisani zahtjev za plaćanje duga u ratama putem Službe za protokol. Odobravanjem zahtjeva, a potom i potpisivanjem Sporazuma o plaćanju u ratama sa JP “Komunalno Brčko”, kupac se obavezuje da će ispuniti obaveze iz sporazuma. Osim plaćanja duga u ratama, korisnik plaća i troškove tekuće potrošnje električne energije.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA