08.02.2018. V.d. direktora nastavlja obilazak radnih jedinica – danas razgovarao sa rukovodiocima u RJ Vodovod i kanalizacija

Ispis E-mail

posjeta_vikVršilac dužnosti direktora JP “Komunalno Brčko” Mirsad Đapo danas je obišao Radnu jedinicu Vodovod i kanalizacija, tačnije jedan dio radne jedinice, i obavio razgovor sa rukovodiocima. Nataša Katanić, vršilac dužnosti šefa Radne jedinice Vodovod i kanalizacija, upoznala je v.d.direktora o problemima u radu sa kojima se suočava ova radna jedinica, materijalno – tehničkim nedostacima, te problemima sa kojima će da se suoče u naredne dvije godine, a tiču se ljudstva, s obzirom da veći  dio inžinjerskog kadra i rukovodilaca ispunjava uslove za penzionisanje.

Proizvodnja i isporuka vode, te održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, osnovne su djelatnosti ove radne jedinice, a bez dovoljno operativno – tehničkih sredstava, te sa manjkom kadrova, organizacija poslova je svakodnevno balansiranje, u čemu imaju podršku i ostale dvije radne jedinice, posebno kada je riječ o vozilima i određenoj opremi, kažu u radnoj jedinici. 

Jedan od najvećih problema sa kojim se suočava ova RJ i preduzeće u cjelini su gubici vode u sistemu distribucije, a to znači da osim curenja na mreži, koja se ponekad teško detektuju ili su prikrivena duži vremenski period, na mreži nalazi i određen broj nelegalnih priključaka i neovlaštene potrošnje, koje je potrebno otkriti i zakonski sankcionisati.

Razgovarano je i o drugim tekućim aktivnostima, a ono što je pohvalno jeste da se i pored svih teškoća u radu, ova radna jedinica i dalje bori na tržištu i takmiči među drugim izvođačima radova za poslove koje raspisuje Vlada Brčko distrikta BiH, a tiču se izgradnje ili rekonstrukcije vodovodne ili kanalizacione mreže, kao i održavanja pojedinih vodnih objekata.

Na sastanku je dogovoreno da će se postepeno rješavati poteškoće i problemi koji su evidentni u radnoj jedinici i da će razgovori sa v.d. direktorom o tekućim poslovima u ovoj RJ biti održavani na sedmičnom nivou.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA