11.01.2018. Nove tarife električne energije u primjeni od 1.1.2018. godine

Ispis E-mail

dalekovod.jpgDržavna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 27. decembra 2017. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH i u primjeni su od 1.1.2018. godine.

Odluku o tarifnim stavovima za isporuku električne energije kvalifikovanim kupcima iz kategorije potrošnje 35 kilovolti, 10 kilovolti i javna rasvjeta u Brčko distriktu BiH Upravni odbor Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH uvojio je 29. decembra 2017. godine, te su i ove tarife u primjeni od 1. januara.

Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema sezoni – u višoj sezoni od 01.10. – 31.03. i u nižoj sezoni od 01.04. – 30.09., dok se prema dobu dana veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju od 06:00 – 22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 07:00 – 23:00 tokom ljetnjeg računanja vremena, a manji dnevni tarifni stavovi od 22:00 – 06:00 sati tokom zimskog računanja vremena, i od 23:00 – 07:00 sati tokom ljetnjeg računanja vremena.

Za domaćinstva, veći dnevni tarifni stavovi primjenjuju se prema dobu dana, i to od 07:00 – 13:00 sati i od 16:00 do 22:00 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 08:00 – 14:00 sati i od 17:00 do 23:00 sata tokom ljetnjeg računanja vremena, dok su manji dnevni tarifni stavovi u primjeni od 13:00 – 16:00 sati i od 22:00 – 07:00 tokom zimskog računanja vremena i od 14:00 – 17:00 i od 23:00 – 08:00 sati tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

Nove tarife dostupne su na web stranici u meniju Korisnički servis – Cjenovnik, ili na sljedećim linkovima:

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifama%20za%20snabdijevanje%20elektrinom%20energijom%202018.pdf

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifama%20za%20usluge%20distribucije%20elektrine%20energije%202018.%20god.pdf

http://komunalno.ba/images/stories/JPK/cjenovnici/odluka%20o%20tarifnim%20stavovima%20za%20isporuku%20el.energije%20kvalif.kupcima%202018_uo.pdf

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA