Zaštita okoliša

Zaštita okoliša podrazumijeva skup različitih postupaka i mjera objedinjenih sa ciljem sprečavanja ugrožavanja okoline radi očuvanja biološke ravnoteže. Pod zaštitom okoliša podrazumijeva se ne samo zaštita života i zdravlja ljudi, već i očuvanje biljne vegetacije i životinjskog svijeta.

Radi jasnijeg definiranja odnosa prema okolišu, naše poduzeće usvojilo je Politiku zaštite okoliša koja se temelji na normama ISO 14001:2009 i kojom se naše poduzeće obvezalo da će postupati sukladno  zahtjevima ovog standarda i zakonima koji reguliraju oblast zaštite okoliša.

Naše poduzeće je od utemeljenja ekološki osviještena organizacija koja u okviru svog poslovanja provodi mjere zaštite okoline i očuvanja energetskih i prirodnih izvora, a sada o tome vodi i dodatnu brigu, jer u godišnje ciljeve i planove ugrađuje važne aspekte okoline, među kojima su:

 • kontrola emisije plinova u zrak,
 • zbrinjavanje čvrstog otpada,
 • zbrinjavanje tekućeg otpada,
 • edukacija zaposlenih osoba.

Politika zaštite okoliša JP „Komunalno Brčko“ podrazumijeva da se u radu poštuju propisani sigurnosni i tehnički standardi, kao i standardi kvalitete sukladno  usvojenim strateškim usmjerenjima i ciljevima poduzeća. Svojim radom težimo postizanju sigurnog i stabilnog radnog okruženja koje proistječe iz samokritične ocjene postignutog stanja, osiguranja kvalitetnih komunalnih usluga i prihvatljivosti u javnosti na temelju transparentnog i pažljivog djelovanja te brižnog odnosa prema okolini. Svjesni smo značaja okoliša za buduće naraštaje te se obvezujemo na njezino očuvanje.

Rukovodstvo i svi zaposleni se obvezuju da će:

 • postupati sukladno standardima BAS EN ISO 14001:2009,
 • postupati sukladno zahtjevima važećeg zakonodavstva, te ostalim zahtjevima povezanim s okolišem koje je poduzeće prihvatilo,
 • u djelatnosti elektrodistribucije – pratiti i upravljati potrošnjom i korištenjem energije i težiti dostizanju najvišeg stupnja energetske učinkovitosti; u djelatnosti proizvodnje i distribucije vode – proizvoditi mikrobiološki i kemijski ispravnu vodu te racionalizirati potrošnju i smanjiti gubitke; u djelatnosti prikupljanja i zbrinjavanja otpada – smanjivati količine otpada kroz ponovno korištenje i reciklažu i odlagati ga tako da što manje šteti okolišu,
 • provoditi raspoložive mjere za zaštitu okoliša, očuvanje energetskih i prirodnih izvora,
 • integrirati poboljšanja važnih aspekata okoline u poslovne planove i godišnje ciljeve,
 • štedjeti resurse i energiju, pratiti i mjeriti utjecaje na okoliš i u slučaju odstupanja poduzeti odgovarajuće korektivne mjere,
 • djelovati preventivno i primjenom planova djelovanja za slučaj opasnosti (akcidenata), ublažavati mogućnost štetnog utjecaja po okolinu,
 • obrazovati i osposobljavati zaposlene i korisnike usluga za odgovorno postupanje prema okolišu, te sa politikom okoliša upoznati sve poslovne partnere i dobavljače,
 • omogućiti zainteresiranoj javnosti uvid u politiku postupanja s okolišem.
 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA