Ugradnja vodomjera sa radijskim očitanjem

Ispis E-mail

Projekt ugradnje mjerača protoka vode – vodomjera sa radijskim očitavanjem u individualnim stambenim jedinicama u starijim zgradama zajedničkog stanovanja, započeo je 2006. godine. Do 2008. godine, projekt je realizovalo Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, nakon čega je projekt preuzelo JP „Komunalno Brčko“. 

Ugradnja digitalnih vodomjera za vlasnike objekata je besplatna, jer troškove snosi JP „Komunalno Brčko“, ali je prije toga potrebno ispuniti nekoliko uslova, među kojima su izmirenje svih obaveza za utrošenu vodu, izjava vlasnika o ugradnji vodomjera i minimalan broj prijavljenih stanara, što zavisi od ukupnog broja u zgradama zajedničkog stanovanja.

Prednosti za preduzeće. Ugradnjom individualnih mjerača protoka vode smanjuju se gubici u isporuci, racionalizuje potrošnja i doprinosi kvalitetnijem snabdijevanju kupaca. Ovaj sistem omogućava elektronsko očitavanje potrošnje za svega nekoliko minuta, bez ulaska očitača JP „Komunalno Brčko“ u stambenu zgradu, čime se smanjuju i greške izazvane ljudskim faktorom u procesu očitavanja i prenosa podataka, a samo očitavanje obavlja se bez ometanja kupaca. Podaci se prezentuju i obrađuju elektronski, čime su smanjeni troškovi očitavanja, a ubrzan proces obračunavanja.

Prednosti za kupce. Prednosti ugradnje pojedinačnih vodomjera za kupce su značajne. JP „Komunalno Brčko“ angažuje izvođača radova i snosi troškove ugradnje vodomjera. Vlasnici/korisnici stana ili poslovnog prostora u potpunosti kontrolišu potrošnju vode i u svakom trenutku mogu provjeriti stanje potrošnje na svom vodomjeru i uporediti ga sa stanjem na računu. Takođe, smanjuje se potrošnja neiskorištene vode, koju prouzrokuje curenje na vodokotliću ili slavinama, a u slučaju kvarova na instalacijama, vlasnici odmah reaguju. Ugradnjom vodomjera, kupci mogu sami kontrolisati potrošnju vode, a na ovaj način je smanjen i broj žalbi za potrošenu vodu, jer svako plaća onoliko vode koliko potroši.

Očitavanje potrošnje vode na individualnim mjeračima protoka vrši se uz pomoć radio stanice postavljene u stambenoj zgradi koja registruje stanje na svakom vodomjeru primanjem signala radio modula ugrađenog na svakom pojedinačnom vodomjeru. Podaci o potrošnji vode bilježe se na mjesečnom nivou. Softver omogućava obradu 30.000 pojedinačnih digitalnih vodomjera, kao i obradu podataka o potrošenoj vodi na glavnom vodomjeru u stambenom ili stambeno – poslovnom objektu, čime se dobija zbirno stanje i stanje potrošnje vode u individualnim jedinicama i dobija eventualna razlika, odnosno gubitak.

Osim ugradnje indvidualnih vodomjera, u pripremi je i projekt ugradnje radio modula za daljinsko očitavanje vodomjera, odnosno glavnih stambenih vodomjera. 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA