INTRANET

Ispis E-mail

Težnja ka stalnom unapređenju kvaliteta usluga i poslovnih procesa u JP „Komunalno Brčko“, nametnula je potrebu uspostavljanja Intranet stranice preduzeća. Objedinjavanje moći web-a i tehnologije jedan je od ključnih elemenata za uspjeh svakog vida elektronskog poslovanja.  Uvođenjem Intraneta – interne računarske mreže JP „Komunalno Brčko“, fizički udaljeni objekti JKP-a biće bliži, povezaniji, a zaposlenici produktivniji, sa dostupnijim informacijama o radu menadžmenta, radnih jedinica, odjeljenja, službi i sektora, zatim zakonima, pravilnicima i standardima koji se primjenjuju u poslovanju i drugim dokumentima preduzeća, kao i aktuelnim projektima i dnevnim aktivnostima.

Intranet stranica ima značajnu primjenu i u vertikalnoj i u horizontalnoj poslovnoj komunikaciji, a dio je integralnog informacionog sistema, kojem pristup imaju svi administrativni zaposlenici preduzeća. Intranet karakterišu:

  • funkcionalnost – Intranet se formira tako što se računarska mreža koja je u upotrebi u preduzeću prilagodi Internet standardima,
  • ekonomičnost – uvođenje Intraneta smanjuje troškove komunikacije u organizaciji, uz istovremeno povećanje njene efikasnosti i pouzdanosti,
  • održavanje – održavanje mreže je centralizirano,
  • bezbijednost podataka – centralizacijom u održavanju mreže povećana je bezbijednost podataka,
  • elektronska pošta – brža, jednostavnija komunikacija među pojedincima i grupama,
  • zajedničko korištenje datoteka – pristup zaposlenika većem broju informacija, podataka i datoteka.

Prednosti za preduzeće. Glavna prednost uvođenja Intraneta za preduzeće je mogućnost jednostavnije i brže komunikacije među zaposlenicima, odnosno kvalitetnija razmjena informacija između radnih jedinica preduzeća, odjeljenja, službi i sektora. Stranica omogućava i tematsku obradu pojedinih oblasti, među kojima su zakoni, opći akti preduzeća, planovi rada, izvještaji, projekti i dr. Osim toga, Intranet zbližava i povezuje korisnike mreže. Zaposlenici međusobno razmjenjuju znanja i iskustva, sarađuju na zajedničkim projektima, dijele informacije, pomažu jedni drugima, ubrzavaju radne procese, čime dolazi do njihove veće povezanosti i povjerenja, a samim tim su i motivisaniji za rad i produktivniji.  Formiranje Intranet stranice doprinijeće i kvalitetnijem čuvanju podataka, back-up sistema i arhiviranju elektronske pošte i izvještaja. Jedna od praktičnih prednosti Intraneta je ušteda materijala i sredstava za štampanje i distribuciju raznih dokumenata.

Prednosti za kupce. Prednosti Intraneta za kupce se ogledaju u sljedećem:

  • vrijeme – brže reagovanje na zahtjeve kupaca,
  • komunikacija – kvalitetnija komunikacija u preduzeću dovešće do kvalitetnije komunikacije sa kupcima
  • informacija - brz pristup informacijama i aplikacijama, pomoću web pretraživača, omogućava korisnicima  mreže da u bilo kojem periodu, tokom radnog vremena, zavisno od nivoa ovlaštenja, pristupe podacima i datotekama relevantnim za dobijeni zahtjev.
 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA